Florida Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Footer
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County
Ipagpatuloy ang Paghahanap sa Estado

UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO SNP)
H1045-039

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Health Products Benefit Card Icon

Health Products Benefit Card

Up to $1,000 in credits to buy health products you may need.
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2,000 credit every 2 years for hearing devices.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-611-3989 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-842-4968 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-611-3989
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-842-4968 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Charlotte, Hernando, Hillsborough, Lee, Manatee, Pasco, Pinellas, Polk and Sarasota.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H1045-039

UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO SNP)
H1045-040

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Health Products Benefit Card Icon

Health Products Benefit Card

Up to $1,000 in credits to buy health products you may need.
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2,000 credit every 2 years for hearing devices.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-611-3989 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-842-4968 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-611-3989
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-842-4968 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Brevard, Clay, Duval, Flagler, Indian River, Orange, Osceola, Seminole and St. Johns.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H1045-040

UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Panrehiyong PPO SNP)
R7444-012

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Health Products Benefit Card Icon

Health Products Benefit Card

Up to $820 in credits to buy health products you may need.

Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2,000 credit every 2 years for hearing devices.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-611-3989 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-842-4968 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-611-3989
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-842-4968 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Available ang planong ito sa buong estado.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. R7444-012

UnitedHealthcare Dual Complete®RP ONE (Regional PPO SNP)
R7444-013

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari
Higit Pa
Health Products Benefit Card Icon

Health Products Benefit Card

Hanggang $900 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2,000 credit every 2 years for hearing devices.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-263-1854 / TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-842-4968 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-263-1854
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-842-4968 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Available ang planong ito sa buong estado.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. R7444-013

Florida Healthy Kids

Our Florida Healthy Kids program is for children up to age 19. You can choose your child's doctor. And your kids get extras that other Florida Children's Health Insurance Program (CHIP) plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our plan offers your family.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

Well Visits Icon

Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

Preventive checkups, shots and eye exams.

Hospitalization Icon

Pagkakaospital

You pay nothing for your child’s hospital care.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-216-0015 / TTY: 711

8am - 7pm EST

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-216-0015
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, St. Johns and Volusia.

UnitedHealthcare Community Plan M*Plus (MMA)

Our M*Plus (MMA) plan is for pregnant women, children and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor, and you get extras that other Florida Medicaid plans don’t offer. Choose “View Plan” to see what our plan offers you.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one. 

Medicines Icon

Medicines

Fill your prescriptions at local pharmacies. 

Pregnancy Care Icon

Pangangalaga Habang Buntis

Pregnant mothers get extra care and support to keep you and your baby healthy.  

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-716-8787 / TTY: 711

24 hours a day.
7 days a week.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-716-8787
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Alachua, Baker, Bradford, Brevard, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hernando, Lafayette, Lake, Levy, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Orange, Osceola, Putnam, Seminole, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union and Volusia.

UnitedHealthcare Health & Home Connection

UnitedHealthcare Health & Home Connection is a coordinated care management program for community-based elderly who are at risk of nursing home placement.

Higit Pa

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-791-9233 / TTY: 711

Monday–Friday, 8:00 a.m. to 7:00 p.m.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-791-9233
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Alachua, Baker, Bay, Bradford, Brevard, Broward, Calhoun, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia, De Soto, Duval, Escambia, Flagler, Gadsden, Gilchrist, Glades, Gulf, Hamilton, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Holmes, Indian River, Jackson, Jefferson, Lafayette, Lake, Lee, Leon, Levy, Liberty, Madison, Manatee, Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Okaloosa, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Santa Rosa, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter, Suwannee, Taylor, Union, Volusia, Wakulla, Walton and Washington.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software