Florida Health Plans

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Iniaalok namin ang 10 na plano sa kalusugan sa Florida

I-filter ayon sa Taon ng Plano

Tinitingnan ang Lahat ng Resulta

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO SNP) H1045-039

H1045-039

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H1045-039


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Brevard, Charlotte, Clay, Duval, Flagler, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lee, Manatee, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota, Seminole, and St. Johns.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health Products Card

  Up to $1,000 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Hearing Coverage

  Annual exam and $2,500 credit every 2 years for hearing devices.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO SNP) R7444-012

R7444-012

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. R7444-012


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health Products Card

  Up to $880 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Hearing Coverage

  Annual exam and $2,500 credit every 2 years for hearing devices.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP ONE (Regional PPO SNP) R7444-013

R7444-013

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. R7444-013


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health Products Card

  Up to $1,000 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Hearing Coverage

  Annual exam and $2,500 credit every 2 years for hearing devices.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO D-SNP) H1045-039-000

H1045-039-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H1045-039-000


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Brevard, Charlotte, Clay, Duval, Flagler, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lee, Manatee, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota, Seminole, and St. Johns.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health Products Card

  Up to $1,400 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $3500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Benepisyo sa Kalakasan ng Katawan

  A fitness program for body and mind with access to participating gym and fitness centers for $0.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP) H1889-001-000

H1889-001-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid.


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Flagler, Orange, Osceola, Seminole, and Volusia.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health & Wellness Products Card

  Up to $1,100 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $2500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Routine Hearing Coverage

  Annual routine exam and $2500 credit every 2 years for hearing aids.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO D-SNP) R0759-003-000

R0759-003-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid.


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health Products Card

  Up to $1,140 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $2500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Routine Hearing Coverage

  Annual routine exam and $2500 credit every 2 years for hearing aids.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Florida Healthy Kids


Our Florida Healthy Kids program is for children up to age 19. You can choose your child's doctor. And your kids get extras that other Florida Children's Health Insurance Program (CHIP) plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our plan offers your family.

Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, St. Johns, and Volusia.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pagpili ng Doktor

  Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

 • Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

  Preventive checkups, shots and eye exams.

 • Pagkakaospital

  You pay nothing for your child’s hospital care.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:  7am - 7pm EST 1-888-216-0015 / TTY: 711

UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA)


Our Medicaid(MMA) plan is for pregnant women, children and adults who meet income requirements. Choose “View Plan” to see what our plan offers you.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union, and Volusia.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pagpili ng Doktor

  Gamitin ang "Maghanap ng Doktor” para makita kung nasa network namin ang iyong doktor o para maghanap ng bagong doktor.

 • Mga Gamot

  Fill your prescriptions at local pharmacies.

 • Pangangalaga Habang Buntis

  Pregnant mothers get extra care and support to keep you and your baby healthy.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:  24 Hours a day. 7 days a week. 1-888-716-8787 / TTY: 711

UnitedHealthcare Health at Home Connection


UnitedHealthcare Health & Home Connection is a coordinated care management program for community-based elderly who are at risk of nursing home placement.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union, and Volusia.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:  Monday - Friday, 8:00am to 7:00pm. 1-800-791-9233 / TTY: 711

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid (MMA) and LTC)


The Florida Medicaid Plans offer a range of benefits along with extras that you may find useful. 

Our Medicaid(MMA) plan covers children, families, pregnant women and single adults who may qualify based on income. UnitedHealthcare Health & Home Connection is a coordinated care management program for community-based elderly who are at risk of nursing home placement. 

Please click on the links below to find out more about each plan, including benefits. 

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union, and Volusia.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:  Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m. 

MMA: 1-888-716-8787  LTC: 1-800-791-9233 / TTY: 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software