Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Ang Medicaid renewal ay nangangahulugan na milyun-milyong tao ang maaaring mawalan ng kanilang mga benepisyo

Na-post: Hulyo 12, 2022

Petsa noong huling na-update: Oktubre 17, 2022

Ano ang pag-renew ng Medicaid?

Tinatawag mo man itong pag-renew ng Medicaid, muling pagpapasya sa Medicaid o recertification ng Medicaid, pareho lang ang ibig sabihin ng mga ito. Ito ay kapag kailangan ng mga taong nakakakuha ng mga benepisyo ng Medicaid na magpa-certify muli, o mag-renew, ng kanilang saklaw. Upang magawa ito, kailangan nilang patunayan na natutugunan pa rin nila ang mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado upang makatanggap ng mga benepisyo ng Medicaid sa kanilang estado. Sa karamihan ng mga estado, kailangan ng mga benepisyaryo ng Medicaid na mag-renew bawat taon.

Kunin ang inyong libreng gabay sa dual na plano

 Lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa Mga Dual Special Needs na Plan sa isang madaling maunawaang gabay.

Pinahinto ng COVID-19 ang pangangailangang mag-renew para sa Medicaid

Lumikha ang pandemya ng COVID-19 ng emerhensya sa kalusugan ng publiko. Sa panahong ito, pansamantalang itinigil ang kinakailangan sa mga tumatanggap ng Medicaid na mag-renew bawat taon. Pinahaba ang emerhensya sa kalusugan ng publiko na dulot ng pandemya nang maraming beses mula noong Enero 2020. Bilang resulta, pansamantalang natigil ang recertification sa Medicaid nang mahigit sa 2 (na) taon at maraming tao na ngayon ang nasa Medicaid. Sa katunayan, halos 81 milyong tao ang naipatala sa Medicaid mula noong Mayo 2022.1

Magsisimula muli ang recertification sa Medicaid kapag natapos na ang emerhensya sa kalusugan ng publiko

Kapag natapos na ang emerhensya sa kalusugan ng publiko, kakailanganin ng mga tumatanggap ng Medicaid na mag-renew ng kanilang saklaw ng Medicaid. Mayroong hanggang 12 (na) buwan ang mga estado upang kumpletuhin ang recertification. Ngunit hindi ito magiging madaling gawain. Iyon ay dahil maaaring wala nang contact ang mga estado para sa maraming nagpatala sa Medicaid sa loob ng 2 hanggang 3 (na) taon. Napakaraming address o impormasyon sa pakikipag-ugnayan ang maaaring luma na. Ang mga tumatanggap ng Medicaid na hindi makakapag-recertify ay nanganganib na mawalan ng kanilang saklaw ng Medicaid at maaaring mawalan sila ng saklaw ng insurance sa kalusugan.

Ang kawalan ng saklaw ng Medicaid ay maaaring mas magpahirap sa pagkuha ng pangangalagang medikal

Milyun-milyong tao ang maaaring mawalan ng kanilang saklaw sa Medicaid

Tinatayang kasindami ng 15 milyong tao sa ilalim ng edad na 65 ang maaaring mawalan ng kanilang mga benepisyo sa Medicaid sa sandaling matapos ang emerhensiya sa pampublikong kalusugan.2 Ang kawalan ng saklaw ng Medicaid ay maaaring mas magpahirap sa pagkuha ng pangangalagang medikal. Maaari rin itong magresulta sa mga mahal na mga bayaring medikal para sa mga walang segurong pangkalusugan.

Ang saklaw ng Medicaid ang susi para sa mga taong dual eligible

Ang mga taong kwalipikado para sa parehong Medicare at Medicaid ay tinatawag na kwalipikado sa dalawahan. Ang mga Dalawahang Plano sa mga Espesyal na Pangangailangan (mga D-SNP) ay isang uri ng Medicare Advantage na plano na nagbibigay ng mga karagdagang benepisyo na higit pa sa Original Medicare at Medicaid*. Kailangan mong magkaroon ng saklaw ng Medicaid upang maging kwalipikado para sa isang D-SNP.

Ang emerhensya sa kalusugan na dulot ng pandemya ay inaasahang magwakas sa huling bahagi ng 2022 o anumang panahon sa 2023. Kapag nangyari iyon, kakailanganin ng mga miyembro ng D-SNP na i-recertify ang kanilang saklaw ng Medicaid. Ang mga miyembro ng D-SNP na nalamanng hindi na sila kwalipikado para sa Medicaid sa kanilang estado ay kailangang pumili ng ibang uri ng plano ng Medicare. Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa muling sertipikasyon ng Medicaid, mangyaring sumangguni sa Ahensya ng Medicaid sa inyong estado.

Tingnan ang mga UnitedHealthcare plan sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang iyong ZIP code upang makita ang pinakaangkop na planong nakatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

*Nag-iiba-iba ang mga benepisyo at feature ayon sa plano/lugar. May mga nalalapat na limitasyon at pagbubukod.
1Mayo 2022 na mga Highlight ng Datos ng Pagpapatala sa Medicaid at CHIP (na-access noong Agosto 29, 2022)
2. Bakit Milyun-milyon sa Medicaid ang Nanganganib na Mawalan ng Saklaw sa mga Parating na Buwan, (KFF, Pebrero 14, 2022) (na-access noong Marso 1, 2022)

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software