Makakatulong sa inyo ang dual na planong pangkalusugan na makabili ng masustansyang pagkain nang wala kayong gagastusin.

Na-post: Oktubre 15, 2020

Mahalaga ang masustansyang pagkain para magkaroon ng magandang kalusugan. Ngunit maaaring mahirap makakain ng masustansyang pagkain kung limitado ang badyet. Dahil dito, gumawa ang UnitedHealthcare ng bagong benepisyo sa kalusugan na tinatawag na “masustansyang pagkain.” Katulad ng nakasaad sa pangalan, nakakatulong ang benepisyo sa masustansyang pagkain na makabili ang mga tao ng pagkaing mainam sa kalusugan. Kasama ito sa karamihan ng mga dual na planong pangkalusugan ng UnitedHealthcare para sa 2021.

Ang mga dual na planong pangkalusugan ay para sa mga taong kwalipikado para sa Medicaid at Medicare. Ang masustansyang pagkain ay isa sa maraming dagdag na dual na benepisyong maaari ninyong makuha sa dual na planong pangkalusugan. Tingnan ang lahat ng iba pang benepisyo na maaaring ialok ng mga dual na planong pangkalusugan.

Nakakatulong ang benepisyo sa masustansyang pagkain para mas maraming mabili ang mga miyembro sa kanilang perang nakalaan sa pagkain.

Ang benepisyo sa masustansyang pagkain ay katulad ng pagkakaroon ng credit sa libreng pagkain.

Ang benepisyo sa masustansyang pagkain ay nakakatulong sa mga miyembro ng dual na planong pangkalusugan na mapatagal pa ang kanilang buwanang badyet sa pagkain. Sa unang araw ng bawat buwan, nakakakuha ang mga miyembro ng itinakdang halaga ng mga credit na nilo-load sa isang prepaid na debit card. Namimili sila ng grocery, at ang kanilang debit card ang ginagamit nilang pambayad. Sa pamamagitan ng paggamit sa mga credit, awtomatikong ibinabawas sa kabuuan ang anumang kwalipikadong pagbili. Walang gagastusin ang mga miyembro. Kung kaya, para talaga itong pagkakaroon ng credit sa libreng pagkain.

Ang ilang dual na planong pangkalusugan ay nagbibigay sa mga miyembro ng hanggang $60 kada buwan. Isipin na lang ninyo na para itong credit sa libreng pagkain. At pagkatapos ay makikita ninyo kung paano nakakatulong ang benepisyo sa masustansyang pagkain para mas tumagal ang perang para sa pagkain ng mga taong may maliit na kita.

Tingnan kung paano gumagana ang benepisyo sa masustansyang pagkain ng UnitedHealthcare. Panoorin ang video. 

Detalyadong Transcript ng Masustansyang Pagkain

[Logo ng UnitedHealthcare]

Kumusta! Gusto ba ninyo ng kaunting dagdag na perang pambili ng masustansyang pagkain?

Natawag ba namin ang pansin ninyo sa pagkain?

Siyempre!

Gusto kayong tulungan ng UnitedHealthcare na makakain ng masustansyang pagkain, ngunit minsan, alam naming masyadong magastos ang pagbili ng pagkaing pinakamainam para sa atin.

Kung kaya, may iniaalok kaming mga buwanang credit para makabili ng masustansyang pagkain!

Ang lahat ng ito ay bahagi ng planong UnitedHealthcare Dual Complete, isang planong pangkalusugan para sa mga taong may Medicare at tulong ng estado.

Narito kung paano ito gumagana.

Awtomatikong ilo-load ang inyong mga credit sa masustansyang pagkain sa prepaid na debit card na matatanggap ninyo, para masimulan na ninyo kaagad ang paggamit ng inyong mga benepisyo!

Simple lang ito!

Magagamit ninyo ang inyong mga credit sa masustansyang pagkain simula sa unang araw ng bawat buwan. Tiyaking gagamitin ninyo ang lahat ng ito dahil mag-e-expire ang mga ito sa huling araw ng buwan.

Kung makalimutan ninyo kung magkano pa ang natitira sa anumang partikular na panahon, tingnan lang ang balanse online sa pamamagitan ng inyong website ng miyembro. Makikita din ninyo roon ang mga kalahok na retailer, kabilang ang mga chain store sa buong bansa at lokal na store. Madali lang ito!

Ok, mamili na tayo!

Magtungo lang sa inyong paboritong kalahok na retailer sa listahan, ilagay sa inyong cart ang masusustansyang pagkain mula sa aming listahan ng mga kwalipikadong pagkain at i-swipe lang ang inyong card sa register para magamit ang inyong benepisyo.

Ano ang masusustansyang pagkain? Muli, madali lang ang mga ito…mga prutas at gulay, karne at isda, mga produktong gawa sa gatas at higit pa.

Nagsama pa kami ng mga espesyal na masustansyang inuming tulad ng Ensure at Boost.

Hinihikayat din namin kayong sulitin ang inyong mga credit sa masustansyang pagkain hangga’t magagawa ninyo. Kung may makikita kayong bagay na may kasamang isang libre kapag binili ninyo ang bagay na iyon, kunin na ninyo!

Ganoon din sa mga coupon sa store at mga araw na may espesyal na diskwento – samantalahin ninyo ang lahat ng alok hangga’t maaari para masulit ang inyong badyet! Huwag kalimutan, mag-e-expire ang inyong mga credit sa masustansyang pagkain sa huling araw ng buwan.

Ang benepisyo sa Masustansyang Pagkain. Isang napakagandang karagdagan sa planong UnitedHealthcare Dual Complete, at isang simpleng paraan na makakatulong sa inyong magkaroon ng mas malusog na pamumuhay.

[Matuto Pa.

Hindi Miyembro? Makipag-usap sa isang lokal na ahente para sa karagdagang kaalaman o bumisita sa UHCCommunityPlan.com para malaman ang inyong mga opsyon.

Isa nang Miyembro? Mag-log in sa inyong website ng miyembro para:

 • I-activate ang inyong card
 • Tingnan ang inyong balanse
 • Tingnan ang mga kalahok na retailer sa inyong lugar
 • Tingnan ang listahan ng mga kwalipikadong masustansyang pagkain
 • At marami pa

[Mga Disclaimer

 • LAHAT NG PLANO: Nakaseguro ang mga plan sa pamamagitan ng UnitedHealthcare Insurance Company o isa sa mga kaanib na kumpanya nito, isang samahan ng Medicare Advantage na may kontrata sa Medicare at kontrata sa Programa ng Medicaid ng Estado. Ang pagpapatala sa plano ay nakadepende sa pag-renew ng kontrata sa Medicare ng plan.  
 • NEW JERSEY: Naka-insure ang mga plano sa pamamagitan ng UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO SNP), isang organisasyon ng Medicare Advantage na may kontrata sa Medicare at may kontrata sa Programang Medicaid ng Estado. Nakadepende sa pag-renew ng kontrata ang pag-enroll sa plano. Dapat gumamit ang mga miyembro ng mga provider ng network, botika, at taga-supply ng DME (Durable Medical Equipment). Itatala ang mga miyembro sa saklaw sa inireresetang gamot ng Medicare Part D sa ilalim ng plano at awtomatiko silang maaalis sa pagkakatala sa iba pang coverage ng inireresetang gamot sa Medicare Advantage o Medicare Part D.
 • MASSACHUSSETTS: Ang UnitedHealthcare SCO ay isang Coordinated Care plan na may kontrata sa Medicare at kontrata sa programa ng Medicaid ng Commonwealth of Massachusetts. Ang pagpapatala sa plano ay nakadepende sa pag-renew ng kontrata sa Medicare ng plan. Ang planong ito ay isang boluntaryong programa na available sa sinumang 65 at mas matanda na kwalipikado para sa MassHealth Standard at Orihinal na Medicare. Kung mayroon kayong MassHealth Standard, ngunit hindi kayo kwalipikado para sa Orihinal na Medicare, maaaring kwalipikado pa rin kayong magpatala sa aming plan na MassHealth Senior Care Option at maaari niyong matanggap ang lahat ng inyong benepisyo sa MassHealth sa pamamagitan ng aming programang SCO.
 • TENNESSEE: Paunawa: Hindi responsibilidad ng TennCare ang pagbabayad sa mga benepisyo na ito, maliban para sa mga naaangkop na halaga ng pagbabahagi ng gastos. Hindi responsibilidad ng TennCare ang pagtiyak sa pagkakaroon o kalidad ng mga benepisyo na ito. Ang anumang karagdagang benepisyo sa Medicare na binabanggit sa komunikasyong ito na mas mataas sa Original Medicare ay naaangkop lang sa benepisyo sa Medicare at hindi iyon nagsasaad ng pagtaas sa mga benepisyo sa Medicaid.
 • ARIZONA: May bahaging pinopondohan sa mga serbisyo sa kontrata sa ilalim ng kontrata sa Estado ng Arizona.
 • MGA PARTIKULAR NA BAGAY SA BENEPISYO SA PAGKAIN: Nag-iiba-iba ang mga benepisyo, feature at/o device ayon sa plano/lugar. May mga nalalapat na limitasyon at pagbubukod.  Mag-e-expire kada buwan ang mga hindi nagamit na credit para sa benepisyo sa masustansyang pagkain.

Y0066_200811_030808_M

Anong mga uri ng grocery ang maaari ninyong bilhin?

Magagamit ang mga credit sa masustansyang pagkain para bumili ng iba’t ibang klase ng grocery. Tinatanggap din ang mga credit sa masustansyang pagkain sa maraming store, mula sa maliliit na shop sa kanto at mga tindahan sa komunidad hanggang sa malalaking retailer sa bansa katulad ng Walgreens at Walmart.

Maglagay sa inyong basket ng mga item ng masusustansyang pagkain.

Gamit ang inyong mga credit sa masustansyang pagkain, makakabili kayo ng iba’t ibang aprubadong grocery, na tulad ng:

 • Mga prutas at gulay
 • Karne at isda
 • Mga itlog, keso, gatas at iba pang produktong gawa sa gatas
 • Mga whole grain, nut, seed at spread
 • Mga plant-based na fat/oil
 • Mga supplemental na inuming tulad ng Boost® at Ensure®
 • At marami pang iba

Ang mga credit sa masustansyang pagkain ay karagdagan sa mga credit sa pagbili ng mga OTC na produktong pangkalusugan.

Maaaring narinig na ninyo ang tungkol sa mga credit sa pagbili ng mga produktong pangkalusugan. Isa pa iyong kilalang dual na benepisyong kasama sa karamihan ng mga dual na planong pangkalusugan. Nagbibigay-daan ito sa mga miyembro na makabili ng daan-daang over-the-counter (OTC) na item na nauugnay sa kalusugan nang wala kayong gagastusin. Ang mga credit sa masustansyang pagkain ay hiwalay sa mga credit sa produktong pangkalusugan. Malamang na pareho ninyong makukuha ang mga ito sa pamamagitan ng dual na planong pangkalusugan mula sa UnitedHealthcare. At kapag pinagsama, malaki-laking halaga ang katumbas nito.

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Pakitandaan: Ang maaari ninyong makuhang mga dual-eligible na plano ay nakasalalay sa lugar na tinitirhan ninyo. Upang maghanap ng UnitedHealthcare Dual Complete® na plano para sa inyo, mangyaring maghanap ng mga plano sa inyong estado. 

Mayroon Pa Rin Ba Kayong Mga Tanong?

Narito kami upang tumulong.

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Kunin ang Iyong Libreng Gabay sa Dual na Plano

Matagumpay na naisumite ang inyong kahilingan.

Salamat, paparating na ang inyong Gabay.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software