Makakatulong sa iyo ang dual na planong pangkalusugan na makakuha ng aspirin, mga vitamin, at marami pang ibang item nang wala kang gagastusin

Na-post: Hunyo 18, 2020

May pagkakataon bang may kailangan kang bilhin sa botika, pero wala kang pambili? Mahirap ang ganoong sitwasyon, pero isa itong bagay na alam na alam ng ibang taong may mababang kita. Ang mga dual na planong pangkalusugan ay para sa mga taong may Medicaid at Medicare. Maraming dagdag na pakinabang at tampok na kasama sa mga planong ito na makakatulong para mas maging maginhawa ang pamumuhay. Ang isa sa mga pinakakilalang pakinabang ay ang kakayahang makakuha ng mga over-the-counter na gamot at iba pang item na pangkalusugan nang wala kang gagastusin. Malaki ang maitutulong nito sa iyong badyet at sa iyong kalusugan.

Sa halip na magbayad ng cash, maaari mong gamitin ang iyong mga credit.

Bumili ng daan-daang item na maaaring kailangan mo.

May kasamang mga credit para sa produktong pangkalusugan sa karamihan ng mga dual na planong pangkalusugan. Sa halip na magbayad ng cash, maaari mong gamitin ang iyong mga credit sa pagbili ng mga aprubadong item na pangkalusugan. Kung mayroon kang dual na planong pangkalusugan, maaari mong gamitin ang iyong mga credit para sa mga produktong pangkalusugan upang bumili ng iba't ibang item na pangkalusugan na maaaring kailangan mo. Kapag nagbayad ka gamit ang mga credit, wala kang gagastusin. 

Maaaring kasama sa mga halimbawa ng mga aprubadong produktong pangkalusugan ang:

  • Mga antacid, aspirin, cough drop at iba pang over-the-counter (OTC) na gamot.
  • Mga sepilyo, toothpaste, denture cream at tableta.
  • Mga item para sa pangangalaga ng mata at tainga.
  • Mga wipe na panlinis, benda at gamit para sa first aid.
  • Mga thermometer, monitor ng presyon ng dugo at higit pa.

May iba’t ibang paraan upang makabili.

Sa karamihan ng mga dual na planong pangkalusugan, makaka-order ka ng mga produktong pangkalusugan sa pamamagitan ng catalog. Maaari ka ring mag-order sa pamamagitan ng telepono o online. Ipapadala sa iyo ang mga item sa pamamagitan ng mail. Maaari ding bigyan ka ng debit card sa ilang dual na planong pangkalusugan. Kung bibigyan ka nito, magagamit mo ang iyong debit card sa mga kalahok na retail na tindahan na gaya ng karaniwang debit card.

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Pakitandaan: Ang maaari ninyong makuhang mga dual-eligible na plano ay nakasalalay sa lugar na tinitirhan ninyo. Upang maghanap ng UnitedHealthcare Dual Complete® na plano para sa inyo, mangyaring maghanap ng mga plano sa inyong estado. 

Mayroon Pa Rin Ba Kayong Mga Tanong?

Narito kami upang tumulong.

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Kunin ang Iyong Libreng Gabay sa Dual na Plano

Matagumpay na naisumite ang inyong kahilingan.

Salamat, paparating na ang inyong Gabay.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software