Ang saklaw ng pangangalaga sa ngipin ay nagbibigay sa mga taong may Medicaid at Medicare ng higit pang bagay na makapagpapangiti sa kanila.

Na-post: February 10, 2020

Mahalaga ang mabuting kalusugan ng ngipin, dahil marami itong kinalaman sa inyong kabuuang kalusugan. Ngunit maaari ding napakamahal ng pangangalaga sa ngipin. Kapag kapos sa pera, maaari ninyong maisip na ipagpaliban ang pagpunta sa dentista. Kung mayroon kayong Medicaid at Medicare, maaaring hindi na ninyo ito kailangang pag-isipan. Ang mga dual na planong pangkalusugan ay para sa mga taong may Medicaid at Medicare. At ang karamihan ay may saklaw ng pangangalaga sa ngipin.* Malaki ang magagawa nitong kaibahan sa inyong badyet at sa inyong kalusugan.

Pagpapaliwanag sa saklaw ng pangangalaga sa ngipin.

Bago kayo magpa-enroll sa anumang planong pangkalusugan, mabuting malaman kung ano talaga ang kahulugan ng mga pakinabang at saklaw. Narito ang iba’t ibang uri ng pangangalaga sa ngipin na maaaring gusto ninyong tiyaking sinasaklaw ng inyong plano ang mga ito:

Mga regular na pagsusuri at pagpapalinis. Ang karamihan ng mga dual na plano ng pangangalaga ay may $0 na copay para sa mga regular na pagsusuri, na maaaring kinabibilangan ng pagpapalinis at periodontal maintenance. Nangangahulugan iyon na maaari kayong magpatingin sa dentista para sa pagpapalinis nang wala kayong dagdag na babayaran.

Mga X-ray ng Ngipin. Gumagamit ang mga dentista ng mga x-ray upang magkaroon ng detalyadong larawan ng kalusugan ng inyong bibig. Maaari nilang suriin ang mga root ng inyong mga ngipin at nakapalibot na buto, pati na rin ang mga filling, crown at implant. Nakakatulong din ang mga x-ray sa mga dentista na mahanap ang mga nabubulok at sirang ngipin.

Mga panggagamot sa fluoride. Ito ay isang mabilis at hindi masakit na paraan upang matulungang protektahan ang iyong ngipin laban sa mga lukab at pagkabulok.

Mga credit para sa mga serbisyo sa ngipin. Kadalasan, nagbabayad ang mga pasyente ng bahagi ng gastos para sa mga pasta, root canal, implant, at iba pang serbisyo sa ngipin. Ngunit maraming dual na planong pangkalusugan ang may mga credit upang makatulong sa pagbabayad para sa ganitong mga uri ng mga serbisyo sa ngipin. Ang ilang dual na planong pangkalusugan ay may mga credit para sa mga pustiso.

Panatilihin ang inyong ngiti.

Ang ating mga ngipin ay mahalaga sa ating hitsura. At maaaring mas madaling magkaroon ng magandang pakiramdam sa inyong sarili kapag mabuti ang inyong pakiramdam tungkol sa inyong mga ngipin. Ang pagkakaroon ng magandang ngiti ay makapagpapataas ng inyong kumpiyansa sa sarili. At maaari ding padaliin din nito at gawing mas kasiya-siya ang pakikihalubilo sa mga tao. Huwag palampasin ang pagkuha ng pangangalaga sa ngipin na kailangan ninyo. Tingnan ang mga karagdagang pakinabang na makukuha ninyo sa dual na planong pangkalusugan. 

Upang alamin kung ano talaga ang saklaw ng pangangalaga sa ngipin na makukuha ninyo sa dual na planong pangkalusugan mula sa UnitedHealthcare, maghanap ayon sa inyong lokasyon.

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Pakitandaang ang mga partikular na pakinabang na kasama sa mga dual na planong pangkalusugan ay maaaring magbago depende kung saan kayo nakatira. Maghanap ayon sa inyong ZIP code upang makita ang tamang planong nakatutugon sa inyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan. 

Mayroon Pa Rin Ba Kayong Mga Tanong?

Narito kami upang tumulong.

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Kunin ang Iyong Libreng Gabay sa Dual na Plano

Matagumpay na naisumite ang inyong kahilingan.

Salamat, paparating na ang inyong Gabay.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software