Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Ang saklaw sa pangangalaga ng ngipin ay nagbibigay sa mga taong may Medicaid at Medicare ng higit pang dahilan para ngumiti

Na-post: February 10, 2020

Petsa noong huling na-update: Disyembre 01, 2022

Mahalaga ang mabuting kalusugan ng ngipin, dahil marami itong kinalaman sa inyong kabuuang kalusugan. Ngunit maaari ding napakamahal ng pangangalaga sa ngipin. Kapag kapos sa pera, maaari ninyong maisip na ipagpaliban ang pagpunta sa dentista. 

Sinasaklaw ba ng Medicare at Medicaid ang ngipin?

Ang regular na pangangalaga sa ngipin ay hindi sakop ng Orihinal na Medicare. Magbabayad lamang ang Medicare Bahagi A (Seguro sa Ospital) para sa mga serbisyo sa ngipin na kukunin mo kapag nasa isang ospital ka. Kung kailangan mong magkaroon ng emerhensiyang pangangalaga ng ngipin habang nananatili sa ospital, maaaring sakupin ng Medicare ang iyong pangangalaga sa ngipin, ngunit kung hindi ay hindi.

Saklaw ng Medicaid ang mga serbisyo sa ngipin para sa mga bata, at ang ilang mga estado ay nagbibigay din ng komprehensibong saklaw sa ngipin ng Medicaid para sa mga may sapat na gulang. Ngunit ang mga patakaran para sa saklaw sa ngipin ng Medicaid ay magkakaiba para sa bawat estado. Maliban sa pang-emerhensiya na pangangalaga sa ngipin, ang iba pang mga serbisyo sa ngipin na sakop ng Medicaid ay nakasalalay sa kung saan ka nakatira.

Kung mayroon kayong Medicaid at Medicare, maaaring hindi na ninyo ito kailangang pag-isipan. Ang mga dual na planong pangkalusugan ay para sa mga taong may Medicaid at Medicare. At karamihan ay kinabibilangan ng saklaw sa ngipin.* Maaaring makagawa iyon ng malaking pagkakaiba sa iyong badyet at iyong kalusugan.

Kunin ang inyong libreng gabay sa dual na plano

 Lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa Mga Dual Special Needs na Plan sa isang madaling maunawaang gabay.

Saklaw sa Ngipin ng Medicare at Medicaid

Bago kayo magpa-enroll sa anumang planong pangkalusugan, mabuting malaman kung ano talaga ang kahulugan ng mga pakinabang at saklaw. Narito ang iba’t ibang uri ng pangangalaga sa ngipin na maaaring gusto ninyong tiyaking sinasaklaw ng inyong plano ang mga ito:

Mga regular na pagsusuri at pagpapalinis. Ang karamihan ng mga dual na plano ng pangangalaga ay may $0 na copay para sa mga regular na pagsusuri, na maaaring kinabibilangan ng pagpapalinis at periodontal maintenance. Nangangahulugan iyon na maaari kayong magpatingin sa dentista para sa pagpapalinis nang wala kayong dagdag na babayaran.

Mga X-ray ng Ngipin. Gumagamit ang mga dentista ng mga x-ray upang magkaroon ng detalyadong larawan ng kalusugan ng inyong bibig. Maaari nilang suriin ang mga root ng inyong mga ngipin at nakapalibot na buto, pati na rin ang mga filling, crown at implant. Nakakatulong din ang mga x-ray sa mga dentista na mahanap ang mga nabubulok at sirang ngipin.

Mga panggagamot sa fluoride. Ito ay isang mabilis at hindi masakit na paraan upang matulungang protektahan ang iyong ngipin laban sa mga lukab at pagkabulok.

Mga credit para sa mga serbisyo sa ngipin. Kadalasan, nagbabayad ang mga pasyente ng bahagi ng gastos para sa mga pasta, root canal, implant, at iba pang serbisyo sa ngipin. Ngunit maraming dual na planong pangkalusugan ang may mga credit upang makatulong sa pagbabayad para sa ganitong mga uri ng mga serbisyo sa ngipin. Ang ilang dual na planong pangkalusugan ay may mga credit para sa mga pustiso.

Panatilihin ang iyong ngiti

Ang ating mga ngipin ay mahalaga sa ating hitsura. At maaaring mas madaling magkaroon ng magandang pakiramdam sa inyong sarili kapag mabuti ang inyong pakiramdam tungkol sa inyong mga ngipin. Ang pagkakaroon ng magandang ngiti ay makapagpapataas ng inyong kumpiyansa sa sarili. At maaaring gawing mas madali at mas kasiya-siya nito ang pakikihalubilo. Huwag palampasin ang pagkuha ng saklaw sa ngipin kung kwalipikado ka para sa Medicaid at Medicare, tingnan kung anong saklaw sa ngipin ang maaari mong makuha sa dalawahang planong pangkalusugan.*

Upang alamin kung ano talaga ang saklaw ng pangangalaga sa ngipin na makukuha ninyo sa dual na planong pangkalusugan mula sa UnitedHealthcare, maghanap ayon sa inyong lokasyon.

Ipinakikilala ang UnitedHealthcare UCard™

Ginagawa ng UCard na mas simple para sa mga miyembro ng dalawahang planong pangkalusugan ng UnitedHealthcare na makuha ang pangangalaga at mabuksan ang lahat ng mga benepisyo at programang kasama sa kanilang planong pangkalusugan.

Tingnan ang mga UnitedHealthcare plan sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang iyong ZIP code upang makita ang pinakaangkop na planong nakatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

*Magkakaiba ang mga benepisyo depende sa plano at lugar ng serbisyo. May mga nalalapat na limitasyon at pagbubukod.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software