Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

5 mga nakakagulat na pakinabang ng mga dual na planong pangkalusugan.

Na-post: February 10, 2020

Petsa noong Huling Na-update: Nobyembre 17, 2020

Maraming taong may Medicaid at Medicare ang nahaharap sa mahihirap na hamon sa kalusugan. At mas mahirap pa kung mababa ang kinikita. Ang mga dual na plano sa kalusugan ay may mga karagdagang pakinabang at tampok upang tulungan ang mga taong may Medicaid at Medicare.  Ang ilan sa mga benepisyong ito, tulad ng mga credit para bumili ng mga produktong pangkalusugan, tulong sa transportasyon at saklaw ng inireresetang gamot, ay maaaring alam na ninyo. Ngunit nag-aalok din ang mga dual na planong pangkalusugan ng maraming iba pang pakinabang at tampok na maaaring ikagugulat ninyo. Magbasa upang matuto pa.

Kunin ang iyong libreng gabay sa dual na plano

 Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa Mga Dual Special Needs na Plan sa isang madaling maunawaang gabay.

Koordinasyon ng Pangangalaga.

Ang pangangalaga sa kalusugan ay maaaring nakalilito sa sinuman. Ngunit maaaring mas mahirap ito para sa mga taong may Medicaid at Medicare. Ang ilang dual na planong pangkalusugan ay maaaring mag-alok sa inyo ng personal na coordinator ng pangangalaga. Iyon ay isang taong makakatulong sa inyo na:

  • Maunawaan ang inyong mga pakinabang ng Medicaid at Medicare.
  • Pamahalaan ang inyong mga doktor, espesyalista at serbisyo sa pangangalaga.
  • Makukuha ang mga serbisyong kailangan ninyo upang maging malusog hangga’t maaari. 

Sistema ng Pagtugon sa Personal na Emergency.

Ang ilang dual na planong pangkalusugan ay nag-aalok sa mga miyembro ng sistema ng pagtugon sa personal na emergency (personal emergency response system o PERS) nang walang dagdag na bayad. Sa isang emergency, mabilis na ikinokonekta ng PERS system ang miyembro sa isang bihasang operator. Ang operator ay makapagbibigay ng tulong sa telepono at makapagpapadala ng tulong kung kailangan. Ang PERS ay isang pakinabang na nakakasalba ng buhay na magagamit 24 (na) oras bawat araw sa mga dual na planong pangkalusugan mula sa UnitedHealthcare.

Mga Virtual na Medikal na Pagpapatingin.

Hindi palaging mainam ang maglakbay upang magpatingin sa isang doktor. Binibigyang-daan ng Mga Virtual na Medikal na Pagpapatingin ang mga miyembro na makipag-live video chat sa isang doktor sa kanilang computer, tablet o smartphone. Masasagot ng mga doktor ang mga tanong at magagamot ang maraming karaniwang kundisyon ng kalusugan. Ang Mga Virtual na Medikal na Pagpapatingin ay magagamit 24/7 mayroon man o walang appointment.

Pandaigdigang Pang-emergency na Saklaw.

Kung bibiyahe kayo o bibisita sa mga kamag-anak, mabuting malaman na saklaw pa rin kayo para sa emergency at agarang pangangalaga. Maraming dual na planong pangkalusugan ang may Pandaigdigang Pang-emergency na Saklaw upang protektahan ang mga miyembro saanman at kailanman sila magbibiyahe.

Maaaring pwede kayong mag-enroll kaagad.

Ang isa sa pinakamalalaking pakinabang ng dual na plano sa kalusugan ay maaaring hindi na ninyo kailangang maghintay upang mag-enroll. Karamihan ng mga tao ay maaari lamang palitan ang kanilang plano sa Medicare sa Panahon ng Taunang Pagpapa-enroll (AEP) sa Medicare sa panahon ng taglagas. Ngunit kung kwalipikado kayo para sa Medicaid at naka-enroll sa Medicare, maaaring pwede kayong mag-enroll sa unang 9 (mga) buwan ng taon sa isang Panahon ng Espesyal na Pagpapa-enroll (SEP). Tingnan ang artikulong Kailan kayo maaaring magpa-enroll sa dual na planong pangkalusugan para sa higit pang detalyle.

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Pakitandaang ang mga partikular na pakinabang na kasama sa mga dual na planong pangkalusugan ay maaaring magbago depende kung saan kayo nakatira. Maghanap ayon sa inyong ZIP code upang makita ang tamang planong nakatutugon sa inyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan. 

Sentro ng Mapagkukunan
Mayroon Pa Rin Ba Kayong Mga Tanong?

Narito kami upang tumulong.

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software