Health Plans for District of Columbia

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Iniaalok namin ang 1 health plan sa District of Columbia

Tingnan ang Lahat ng Resulta

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H2228-045

Dual Special Needs Program (DSNP)

H2228-045

Buwanang Premium ng Plano*
$0.00 (MA)
$28.50 (Part D)

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H2228-045


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

  • Coverage para sa Ngipin

    $2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

  • Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

    Up to $500 in credits to buy health products you may need.

  • Tulong sa Transportasyon

    Up to 24 one-way rides every year.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software