Connecticut Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Footer

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP)
H0271-014

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Vision Coverage Icon

Vision Coverage

Annual exam and $200 credit every year for eyewear.
Transportation Assistance Icon

Tulong sa Transportasyon

Up to 24 one-way rides every year.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-812-5965 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-877-702-5110 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-812-5965
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-877-702-5110 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Fairfield, Hartford, Litchfield, New Haven, New London, Tolland and Windham.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H0271-014

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software