Pakikipag-usap sa Iyong Mga Anak Tungkol sa Coronavirus (COVID-19) (Mga Video)

Paano makipag-usap sa mga bata tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Mahirap malaman kung ano ang sasabihin sa iyong mga anak tungkol sa Coronavirus (COVID-19). Si Dr. Deneen Vojta, Chief Medical Officer sa UnitedHealth Group, pediatrician at ina, ay nag-aalok ng tulong sa kung ano ang sasabihin sa mga batang anuman ang edad at kung paano sila tutulungan sa panahong ito.

Pagtulong sa mga bata na makaramdam na sila ay kinikilala, may katiyakan at may kontrol

[Pakikipanayam sa setting ng tanggapan]

Pakikipag-usap sa Iyong Mga Anak Tungkol sa COVID-19
Kilalanin at Bigyan ng Katiyakan

[Ken Ehlert:] Sa iyong mga karanasan, mula noong nagtrabaho ka tungkol dito, isa kang pediatrician. Isa kang magulang. Paano ka tutugon sa isang tao?

[Deneen Vojta:]

Well una sa lahat, Ken, hindi ako nagulat na marami tayong natanggap na tanong tungkol sa kung paano ako makipag-usap sa aking mga anak at alam mo kung ano ang sasabihin ko.  Dahil tulad ng sinasabi nila, kasingsaya mo lang ang anak mong hindi gaanong masaya. Kaya, nagsisimula ako sa pagsasabing talagang dapat mong kilalanin ang kanilang mga nararamdaman.

Hindi responsableng sabihin sa mga bata na, "Huwag kang mag-alala tungkol dito."

Malinaw na nag-aalala sila tungkol dito at dapat kang magpasalamat na talagang handa silang ipaalam ito sa iyo dahil malaking bagay iyon.

At magsimula sa pagbibigay ng katiyakan. Bigyan sila ng katiyakang oo, nasa gitna tayo ng isang pandemic, ngunit nagsusumikap ang mga doktor at siyentipiko at ang pamahalaan 24-7 upang makahanap ng mga solusyon, sa pag-iwas at paggamot at nagsusumikap silang patatagin ang bansa. Kaya, bigyan sila ng katiyakang nangyayari ang lahat ng iyon.

At pagkatapos, bigyan sila ng lakas. Bigyan sila ng kontrol. Tulungan silang malaman kung ano ang talagang magagawa nila upang matulungan ang mga siyentipiko at ang pamahalaan at ang mga doktor at ang lahat ng iba pa.

Ano ang kanilang tungkulin? At kapag ginawa nila iyon, malalaman nilang maaaring mga simpleng bagay ito. Halimbawa, hugasan ang iyong mga kamay.

Kaya, kung malinaw nilang nauunawaan kung gaano kahalaga iyon at kung paano talaga sila makakatulong sa epidemic bilang indibidwal na mamamayan sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanilang mga kamay, sa pamamagitan ng pag-ubo sa kanilang siko at sa pamamagitan ng paggawa ng kanilang tungkulin.

[Ipinapakita ang logo ng UnitedHealthcare sa dulo ng video]

Pamamahala ng pagkabalisa sa mga mas bata at mas matatanda

[Pakikipanayam sa setting ng tanggapan]

Pakikipag-usap sa Iyong Mga Anak Tungkol sa COVID-19
Pamamahala ng pagkabalisa at social media

[Ken Ehlert:]

Ano ang hitsura ng pagkabalisa na iyon?

At pagkatapos, sa partikular, ano ang hitsura nito kapag maliit sila kumpara sa kung ano ang hitsura nito kapag tinedyer sila?

[Deneen Vojta:]

Oo, kaya magsimula tayo sa pagkabalisa. Kaya, sasabihin kong isandaang porsyento ngunit hindi mo kailanman sasabihing isandaang porsyento, ngunit isandaang porsyento ng mga taong may ninety-nine-point nine na porsyento ng mga tao kabilang ang mga bata ang nababalisa sa panahong ito.

At iba ang hitsura nito. Kaya, ang mga bata, hindi tulad ng mga nasa hustong gulang, may bokabularyo tayong mga nasa hustong gulang, mayroon tayong karanasan, mayroon tayong kahon ng tool na maaari nating gamitin at maaari nating, ilarawan kung ano ang ating nararamdaman.

Maraming bata ang hindi makakagawa nito, lalo na ang maliliit na bata. Kaya, maaari mo itong makitang ipinahayag sa galit sa, alam mo, sa pagiging moody, sa kawalan ng kakayahang matulog, atbp.

Kaya, kilalanin ang mga palatandaang iyon at anuman ang likas na ginagawa ng iyong anak, marahil ay halatang-halata na ang mga ito ngayon. Kaya, alam mong makikita mo iyon.

At ang aking payo ay huwag kailanman sunggaban kaagad ang isang oportunidad. Kaya, kilalaning mayroon silang reaksyon. Kung ipinapakita ang kanilang pagkabalisa sa ilang paraan, huminga at umatras muna.

At alam mo, ang karamihan sa pagkabalisang ito ay talagang dulot ng media. At kung kaya, talagang mag-ingat at alam mo, magsumikap na subaybayan ang kanilang media at kung ano ang kanilang pinapanood.

At nang tahasan, magpakita ng mabuting pag-uugali kaugnay ng bagay na iyon. Kaya, alamin kung ano ang iyong pinapanood dahil pinapanood nila ang lahat ng ginagawa mo. 

Kaya, nandito tayong lahat kung saan nananatili tayong matatag at maaaring mayroon tayong mga sandali sa banyo o sa ating pribadong silid-tulugan, ngunit kapag kasama natin ang ating mga anak, manatiling malakas hangga't maaari, manatiling masaya. I-off ang TV o i-off ang kanilang access sa kung gaano karaming media, o maaaring sabihing gagawin natin ito nang dalawang beses sa isang araw. Medyo naiiba iyon sa kanilang mga social na koneksyon sa pamamagitan ng social media.

At muli, lalo na ngayong nakakaramdam sila na isolated sila.. Ang huling bagay na gusto nating gawin para sa isang batang nasa paaralan at may social media ay ang biglaang pagsasabing wala ka nang ganoon ngayon. Hindi iyon gagana.

Matutulungan mo silang kilalanin na kung online sila at nakakatulong ito sa kanilang mga kaibigan, mabuti iyon. At kung hindi, paano natin iyon ihihinto?

[Ipinapakita ang logo ng UnitedHealthcare sa dulo ng video]

Manatiling mahinahon para sa iyong mga anak

[Pakikipanayam sa setting ng tanggapan]

Pakikipag-usap sa Iyong Mga Anak Tungkol sa COVID-19
Pagiging mahinahon at tapat 

[Ken Ehlert:]

Sabihin nating mayroon akong tinedyer at talagang mayroon ako. Mayroon akong dalawang ganoon. At nasa Snapchat ito at may ipinadala ang isang kaibigan at isa itong larawang nakuha niya online at walang laman ang mga grocery shelf. At sa ilalim nito ay ang OMG, maraming tandang pandamdam. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa atin? Ano ang susunod na mangyayari para sa batang iyon? Titingnan ka niya at sasabihin niyang nanay o tatay o kung sino man, totoo ba ito?

Paano ba talaga tayo makakatulong na malusutan iyon? Sasabihin nating umalis na roon, sinabi mo lang na huwag umalis, huwag itong ganap na alisin. Dapat ba akong ganap na umalis sa Snapchat, ang iyong mga kaibigan, wala silang alam? Ngunit alam nila ang isang bagay at nakita nila ito mismo sa mga tindahan. Paano natin haharapin ang isang bagay na katulad noon?

[Deneen Vojta:]

Sa palagay ko sa puntong iyon mo malalaman na matatalino ang mga bata. Maaaring mukha itong malinaw ngunit huwag magsinungaling sa kanila. Maaari mong ayusin ang sasabihin mo ngunit huwag magsinungaling sa mga bata. At muli, kilalanin ang kanilang nakikita. Paalalahanan mo rin sila, na maaaring iyon ay isang partikular na grocery store sa isang partikular na punto ng oras. Alam natin, na talagang nakatuon ang pamahalaan sa pagpapanatiling nakabukas ang mga grocery store. Dito sa Minnesota halimbawa, idinagdag kamakailan ang mga grocery store worker sa listahan ng mga pang-emergency na tauhan. Mahalaga talaga iyon. Kaya, kahit na may shutdown o shelter-at-home, hindi kasama ang mga pangkat na iyon at magandang balita iyon. Nakakatawa rin ang mga bata. May pagkamakasarili ang karamihan sa mga bata. May pagkamakasarili ka, ako rin. Alam nating lahat iyon, sa palagay ko ay medyo makasarili tayong lahat paminsan-minsan. Iniisip nila, "magugutom ba ako?" Kaya, alam kong medyo hindi ito makatuwiran ngunit mga praktikal na katotohanan ito.

[Ken Ehlert:]

O, "ako ba ang nasa banyo kapag naubos na ang toilet paper?"

[Deneen Vojta:]

Tama iyon, tama iyon. Kaya, paalalahanan silang buksan ang iyong mga kabinet at sabihin, ngayon, na mayroon tayong pagkain. Bukas ang mga grocery store. Nagsasagawa tayo ng mga hakbang upang maiwasan, kung may shutdown sa loob ng isa o dalawang araw, alam mong tumatagal ang pasta sa loob ng mahabang panahon.

Ngunit alam mo, panatilihin itong simple. Panatilihin itong totoo. At kilalanin ang kanilang nakita. Ngunit alam mo rin, at marahil sa susunod na pagpunta sa grocery store, siyempre habang nagpapanatili ng ligtas na layo, atbp. at hindi talaga nila kailangang humawak ng anumang bagay, dalhin sila sa grocery store kung saan makikita nila. Naniniwala sila kapag nakikita nila ito.

[Ipinapakita ang logo ng UnitedHealthcare sa dulo ng video]

Pagpapasunod sa iyong mga anak sa kanilang mga iskedyul

[Pakikipanayam sa setting ng tanggapan]

Pakikipag-usap sa Iyong Mga Anak Tungkol sa COVID-19
Paghikayat ng pagbabasa at aktibidad

[Ken Ehlert:]

Paano natin mailalapat ang mga prinsipyo ng pagiging matatag sa isang sitwasyong katulad nito?

Ito ba ang tamang panahon upang tumuon talaga sa pagiging matatag? O dapat ba nating sabihing dapat tayong maghintay hanggang sa mawala na ang krisis sa mundo?

[Deneen Vojta:]

Sa totoo lang, mahalaga ang pagiging matatag. Kadalasang hindi mahalaga ang uri ng problema.

Sa katunayan, panahon ngayon ng napakatinding problema, at ang pagiging matatag talaga ay ang paniniwalang makakabangon tayo.

At alam nating lahat kung sino ang talagang mahusay na nakakabangon at alam natin ang mga taong hindi gaanong mahusay na nakakabangon at hindi naiiba ang mga bata.

Kaya, sa palagay ko ay may ilang mahusay na diskarte na gagana anuman ang likas na antas ng iyong pagiging matatag.

Gaya ng, halimbawa, pagbabasa. Magbasa. Magbasa. Magbasa. Dahil kapag nagbasa ka o may nagbabasa para sa iyo, napupunta sa ibang mode ang iyong utak at nagagawa mong mag-block out, inuulit mo man ang narinig mo o nag-aalala ka, magbasa.

Para sa maliliit na bata, maaari kang magbasa para sa kanila at kawili-wili, sa middle school at mataas na paaralan, partikular kung mayroon silang mas maliliit na kapatid, maaari mo silang bigyan ng tungkuling maging tagabasa.

Ngunit kahit sa mga nasa hustong gulang, ang pagbabasa ng mga bata sa iyo, hindi ko alam kung ginawa mo iyon sa iyong bahay, ngunit palagi akong namamangha sa kung gaano nasisiyahan ang aking mga anak na magbasa para sa akin.

Ginawa namin ang Harry Potter sa ganoong paraan sa loob ng ilang taon, nang tahasan, dahil may napakaraming aklat at talagang pagtatawanan nila ako minsan at sasabihing, "Well, nanay, natulog ka pagkatapos mong malaman ang unang tatlong pahina ng kabanatang iyon," ngunit talagang ipinagmalaki nila iyon at talagang kapansin-pansin iyon. Muli, nagbibigay ito sa kanila ng kontrol at mahusay na diskarte ito upang makalimutan mo ang iyong mga alalahanin kung madali kang mag-alala.

Ang susunod kong sasabihin ay aktibidad. At napagtanto kong maraming tao ang nagsasabing nakatira ka sa isang apartment, maaaring wala kang malaking silid, ngunit maaari kang magsagawa ng mga dance-a-thon, alam mo, kasama ang iyong pamilya. Maaari kang mag-push up. May maraming aktibidad o ehersisyo, o panatilihing aktibo ang iyong katawan. Alam nating pagkalipas ng 15 (na) minuto ng aktibidad, nagsisimulang maging ganap na aktibo ang lahat ng kemikal sa iyong utak at nagiging mas mabuti ang iyong pakiramdam.

Kaya, ang pagtuon sa pagbabasa, pagtuon sa pananatiling aktibo sa abot ng iyong makakaya, at kahit na sa shelter-at-home, kung mapapansin mo sa babasahin mula sa iba't ibang estado, may karapatan ka pa ring lumabas upang maglakad, muli nang nagpapanatili ng ligtas na layo, at iba pa.

Ibig kong sabihin, mahalaga talagang manatiling aktibo hangga't maaari, malinaw na muli, hindi kasama ang maraming tao.

At panghuli, sasabihin kong pagtulog. Talagang hindi binibigyang-halaga minsan ang pagtulog. Mahalaga ang hygiene sa pagtulog. Ang pagpapasunod sa mga bata, lalo na ang maliliit na bata, sa kanilang iskedyul, pagpapatulog sa kanila at muli ang pagkilala lang na nagtutulungan tayong lahat.

Kaugnay ng komento sa pagbabasa, ang ugnayang iyon, alam mong mayroon na kayong magandang ugnayan dahil ako ang iyong magulang at ikaw ang aking anak, ngunit talagang lumalakas ito sa panahon ng proseso ng pagbabasa.

[Ipinapakita ang logo ng UnitedHealthcare sa dulo ng video]

Pakikipag-usap sa mga anak na nasa hustong gulang

[Pakikipanayam sa setting ng tanggapan]

Pakikipag-usap sa Iyong Mga Anak Tungkol sa COVID-19
Pagtulong sa mga anak na nasa hustong gulang sa pagtugon sa sitwasyon

[Ken Ehlert:]

Sabihin na lang nating nakapagtapos ang aking anak sa mataas na paaralan noong 2010 o nakapagtapos sa kolehiyo noong 2010, pagkatapos mismo ng krisis sa pananalapi, at nandito kami pagkalipas ng 10 (na) taon, pangalawang krisis naman.

Hindi na bata ang batang iyon. Nasa workforce na sila at ganyang mga bagay. Nalalapat ba ang lahat ng parehong prinsipyo?

Titingnan ko ba ang aking 32 taong gulang na anak at makikilala kung ano ang gagawin sa kanya ng ganitong uri ng stress at krisis at gagawin ang mga prinsipyong ito ng pagiging matatag at mga bagay na katulad noon. Nakikipag-usap din ba talaga ako sa kanila sa ganoong paraan? O kung ako ito, kung 33 taong gulang ako at may ganitong problema, paano ba talaga ako tutugon dito?

[Deneen Vojta:]

Alam mo, isang isyu ang pagiging matatag sa ating buong buhay at sa palagay ko ay talagang tumukoy ka ng kawili-wiling punto.

Alam mo, ang henerasyong iyon o ang pangkat ng edad na iyon sa partikular, marami na silang nakitang krisis.

[Ken Ehlert:]

Mayroon tayong ilan sa mga ito. (tumatawa)

[Deneen Vojta:]

Oo, mayroon tayong ganitong mga anak sa ating tahanan.

At, sa palagay ko ay dapat tayong makipag-ugnayan.

At paminsan-minsan, ang pakikipag-ugnayan ay nangangahulugang pagiging tahimik kapag magkasama tayong nakaupo at maghintay na ipahayag nila ito. Gagawin nila ito.

Nag-aalala sila, ngunit muli ay tulungan silang kilalanin kung ano ang nangyayari at kilalanin ang epekto nito sa kanilang mga buhay.

Nasa grad school sila at bumalik na sila.

At pagkatapos ay pagkakaroon ng bukas na pakikipag-ugnayan tungkol sa kung paano tayo tutugon sa bagong katotohanang ito na bumalik na sa ating bahay ang lahat ng ating anak na nasa hustong gulang.

At mga simpleng diskarte. Kaya, halimbawa, sa ating bahay, sabihin nating mayroon tayong katamtamang laking bahay. At, alam mo, napag-usapan na natin kung sino ang makakakuha ng anong espasyo kung kailangan mo ng katahimikan. Alam mo, kaya may taong pupunta sa sahig ng silid-tulugan at may ibang pupunta sa sala at may ibang pupunta sa basement.  At maaari itong umikot kung sa tingin ng mga tao ay mas mainam ang isa sa mga lugar na iyon kaysa sa iba.

Ngunit upang kilalanin na kung minsan ay kailangan mo ng kaunting espasyo at pag-usapan iyon. Pag-usapang noong, alam mo, noong maliliit pa kayong lahat, sa lahat ng bumalik na aking mga bagong kaibigan, ako ang pangunahing tagaluto. Sa palagay ko ngayong nasa hustong gulang na tayong lahat, ibahagi natin ang responsibilidad na iyon.

Dahil mayroon akong dalawang anak na lalaki at marahil ay hindi sila ang pinakamahuhusay na tagaluto, ngunit kinain ko ang kanilang pagkain dahil kinikilala ko ang kanilang pagsusumikap at kinikilala ko, nang medyo tahasan, na ipinagmamalaki nila ang bagay na iyon. Hindi masarap ang pagkaing iyon, ngunit humuhusay sila.

Ngunit napakahalaga ring maitakda ito, at sa pamamagitan ng aktwal na pagsasabing hinihiling ko sa iyong ikaw naman ang magluto. Kinikilala ko ring nasa hustong gulang ka na ngayon.  Kaya, dahil diyan, kinikilala kong iba na ang mga panuntunan.

Hindi na kita ituturing na bata sa aking bahay.

[Ipinapakita ang logo ng UnitedHealthcare sa dulo ng video]

Maikling Video ng Pangkalahatang-ideya tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Alamin ang tungkol sa virus, ang mga sintomas na hahanapin, at kung ano ang magagawa mo para hindi ka magkasakit at para makatulong kang mapanatiling ligtas ang iba.  

[May tumutugtog na banayad na musika sa background habang lumalabas sa screen ang mga panimulang text]

COVID-19

Ano ang mga Coronavirus?

[Tagapagsalaysay:] Ang mga coronavirus ay isang pamilya ng mga karaniwang virus na maaaring magdulot ng sakit sa mga hayop at mga tao.

[Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Middle East Respiratory Syndrome (MERS)]

Ang Severe Acute Respiratory Syndrome at Middle East Respiratory Syndrome ay dalawang kilalang mga coronavirus.

Noong Enero ng 2020, ipinahayag ng World Health Organization ang isang bagong coronavirus, na tinatawag na ngayong COVID-19, na nagdulot ng biglang paglitaw ng sakit sa paghinga sa lungsod ng Wuhan sa Lalawigan ng Hubei sa China.

Inaalam pa rin namin ang tungkol sa kung paano kumakalat ang virus na ito, at umaasa sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ng Estados Unidos at sa World Health Organization para sa gabay. 

Narito ang nalalaman natin tungkol sa COVID-19:
 

Paano kumakalat ang COVID-19?

Sa kasalukuyan, ipinapalagay na kumakalat ito sa pamamagitan ng mga talsik mula sa baga na nailalabas sa hangin kapag umuubo o bumabahing ang isang taong may impeksyon.

Maaari din itong kumalat kapag hinawakan ng isang indibidwal ang ibabaw o bagay na may impeksyon at pagkatapos ay hahawakan niya ang kanyang bibig, ilong, o mata. 

Ano ang mga sintomas ng COVID-19?

Ang mga sintomas ng COVID-19 ay maaaring katulad sa isang impeksyon sa paghinga.

Ang mga pangunahing sintomas ay maaaring kinabibilangan ng: lagnat, ubo at pangangapos ng hininga.

Ang ilang tao, ang matatanda, o may mahihinang resistensya, ay maaaring makaranas ng mga komplikasyon kabilang ang pulmonya, pagpalya ng bato, at napakalubhang impeksyon, na kilala bilang sepsis.

Paano makakatulong na maprotektahan laban sa COVID-19.
Upang pinakamahusay na protektahan ang iyong sarili mula sa coronavirus na ito:

Hugasan nang madalas ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 (na) segundo.

Gumamit ng alcohol-based hand sanitizer.

Iwasang hawakan ang iyong mga mata, ilong, at bibig.

Iwasang mapalapit sa mga taong may sakit.

Linisin at i-disinfect ang mga madalas na hinahawakang ibabaw o bagay, kasama ang iyong telepono at computer.

Takpan ng tissue ang iyong ilong at bibig kapag umubo o bumahing ka, pagkatapos ay itapon kaagad ang tissue sa basurahan.

Para sa pinakabagong impormasyon, gabay, at mga alerto sa paglalakbay, bisitahin ang US Centers for Disease Control at Prevention o ang World Health Organization.

Ang UnitedHealthcare ay magpapatuloy na aktibong subaybayan ang mga mapagkukunan para pampublikong kalusugan upang matiyak na naaangkop ang aming pagtugon sa mga pangangailangan ng aming mga customer at mga miyembro.

Disclaimer: Pinagmulan: US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). https://www.cdc.gov/ World Health Organization (WHO). https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Disclaimer

Ang mga benepisyong inilarawan sa website na ito ay naglalarawan ng mga pederal na kinakailangan at pambansang patakaran ng UnitedHealthcare, maaaring may available na mga karagdagang benepisyo sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. 

Inilalarawan ng pahinang ito ang mga benepisyong iniaalok namin sa lahat ng miyembro sa lahat ng estado. Kasama rin dito ang mga kinakailangan ng pederal na pamahalaan. Marami pang benepisyo ang maaaring magamit sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. Gumawa kami ng mga panuntunan at kasanayang maaaring mailapat sa ilan sa aming mga produkto sa ngayon. Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong account representative o tumawag sa numero na nasa iyong ID card ng miyembro.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software