Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Pag-aalaga sa Iyong Sarili

Narito ang ilang ideyang maaaring gawin para hindi mabagot kung nalantad ka o nagpositibo sa pagsusuri.

Maging komportable at manatili sa bahay.

Sumubok ng bago. Magluto ng bagong recipe, gumawa ng photo album, maglaro ng mga board game, linisin ang iyong mga lagayan ng damit, gumawa ng mga craft, makinig sa nakaka-relax na musika, at gumawa ng listahan ng gusto mong gawin kapag bumalik na sa “normal” ang lahat.

Makipag-ugnayan sa mga tao.

Isa itong perpektong oras para kumustahin ang mga dating kaibigan at malayong kamag-anak. Magkaroon ng isang virtual na reunion ng pamilya sa Zoom o sa iba pang virtual na video meeting. Maaaring makatulong ang pagkakaroon ng koneksyon sa iba para mapanatiling malakas ang iyong loob.

Galawin ang iyong katawan.

Makakatulong ang pagiging aktibo sa pag-angat ng iyong kalooban at pagsuporta sa iyong immune system. Maglakad-lakad sa kalapit-bahayan (pero tiyaking panatilihin ang social distancing). Mag-unat at mag-yoga. Mag-jog nang hindi lumalabas o magsimula ng sayawan sa iyong sala. Maaari ka ring tumingin ng mga resource tungkol sa fitness sa bahay mula sa iyong planong pangkalusugan sa pamamagitan ng pag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan.

Kumain ng masustansyang pagkain at sumubok ng mga bagong makakain.

Kainan ang iyong mga prutas, gulay, at mga buong pagkain. Isang mahusay na paraan ang pagkain ng masusustansya para matulungan ang immune system ng iyong katawan. Subukan ang kiwi o iba't ibang uri ng mani o dark chocolate. Maaari nitong mapataas ang iyong enerhiya at mapaganda ang mood mo.

Patuloy na protektahan ang iyong sarili at ang iba.

Sa pamamagitan ng paggawa ng mga hakbang na ito, makakapagtulungan tayong mabawasan ang pagkalat ng virus.

  • Ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay sa lahat ng oras. Napakahalagang hugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon sa loob ng 20 segundo pagkatapos mong pumunta sa pampublikong lugar, o bumahing, o umubo. Siguraduhin ding hugasan ang iyong mga kamay kapag naghahanda ka ng pagkain at kumakain ka.
  • Linisin at i-disinfect ang mga surface na hinahawakan mo araw-araw, gaya ng mga mesa, hawakan ng pinto, at gripo.
  • Takpan ng mask ang iyong bibig at ilong kapag may ibang mga tao sa paligid mo.

Magpahinga.

Mahalaga para sa magandang kalusugan ang sapat na tulog. Maglaan ng oras para magpahinga, huminga at matulog nang maayos. Kamangha-mangha ang magagawa ng sapat na pahinga para sa iyo.

Paano makakakuha kaagad ng suporta para sa kalusugan ng pag-iisip

Kung kailangan mo ng agarang tulong — para sa iyong sarili o mahal sa buhay — tumawag sa 911 o gamitin ang mga pang-emergency na numero sa ibaba.

Substance Use Helpline

National Domestic Violence Hotline

National Suicide Prevention Lifeline

1-855-780-5955

1-800-799-7233           
1-800-787-3224 (TTY)

1-800-273-8255           
1-800-799-4889 (TTY)

Kung sa palagay mo ay nakakaranas ka o ang isang mahal sa buhay ng mga senyales ng pagkalulong, tawagan ang kumpidensyal na linya ng tulong para makakuha ng 24/7 suporta at gabay tungkol sa mga opsyon sa paggamot at saklaw. Tumawag para sa pamamagitan sa krisis, impormasyon, at mga referral sa mga lokal na serbisyo para sa mga biktima ng karahasan sa tahanan. Kung ikaw o ang isang taong kilala mo ay nakakaramdam ng kagustuhang magpakamatay o matitinding emosyon, humingi kaagad ng tulong na pang-emergency. Makipag-ugnayan sa lifeline para sa 24/7, libre at kumpidensyal na suporta at pamamagitan sa krisis.

Disclaimer

Ang mga benepisyong inilarawan sa website na ito ay naglalarawan ng mga pederal na kinakailangan at pambansang patakaran ng UnitedHealthcare, maaaring may available na mga karagdagang benepisyo sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. 

Inilalarawan ng pahinang ito ang mga benepisyong iniaalok namin sa lahat ng miyembro sa lahat ng estado. Kasama rin dito ang mga kinakailangan ng pederal na pamahalaan. Marami pang benepisyo ang maaaring magamit sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. Gumawa kami ng mga panuntunan at kasanayang maaaring mailapat sa ilan sa aming mga produkto sa ngayon. Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong kinatawan ng account o tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software