Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Impormasyon ng mga departamento ng kalusugan sa estado at bakuna para sa Coronavirus (COVID-19)

Nagtutulungan ang Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) at mga departamento ng kalusugan sa estado upang matukoy kung sino ang dapat makakuha ng bakuna para sa COVID-19 na pinahintulutan ng FDA, saan at kailan nila ito makukuha. Gamitin ang listahan ng departamento ng kalusugan sa estado sa ibaba upang matuto pa tungkol sa pagiging available sa iyong lugar. 

Disclaimer

Ang mga benepisyong inilalarawan sa website na ito ay naglalarawan ng mga pederal na ipinag-aatas at pambansang patakaran ng UnitedHealthcare, maaaring may mga magagamit na karagdagang benepisyo sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano.

Inilalarawan ng pahinang ito ang mga benepisyong iniaalok namin sa lahat ng miyembro sa lahat ng estado. Kasama rin dito ang mga kinakailangan ng pederal na pamahalaan. Marami pang benepisyo ang maaaring magamit sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. Gumawa kami ng mga panuntunan at kasanayang maaaring mailapat sa ilan sa aming mga produkto sa ngayon. Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong kinatawan ng account o tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software