Pagtulong sa iyong ligtas na makapamili ng mga grocery

Maraming pagbabago para makatulong na pigilan ang paglaganap ng Coronavirus (COVID-19) at mapanatili kang ligtas. Halimbawa, gumamit ng Facetime o Internet para makita ang mga mahal sa buhay sa halip na sa personal. At hugasan ang iyong mga kamay nang mas madalas at mas matagal. Nagbago na rin kung paano ka mamili ng pagkain o mga grocery. 

Narito ang sinasabi ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Karaniwang lumalaganap ang Coronavirus (COVID-19) sa pamamagitan ng mga respiratory droplet mula sa isang tao papunta sa iba pang tao. Posible ring mahawahan ng Coronavirus (COVID-19) ang isang tao sa pamamagitan ng paghawak sa isang surface o bagay na mayroong virus, at pagkatapos ay paghawak sa kanyang bibig, ilong, o mata.

Nasa ibaba ang mga paraan kung paano mas makakapag-ingat kapag namimili ka ng pagkain. Dagdag pa rito, ang mga ideya kung hindi ayaw mong magluto o hindi ka makapagluto. 

3 (na) paraan para matulungan kang ligtas na makapamili ng pagkain

1. Magsagawa ng mga pag-iingat sa grocery store

Kung pipiliin mong pumunta sa grocery store, mayroong ilang paraan para matulungan kang manatiling ligtas mula sa Coronavirus (COVID-19).

  • Bago ka umalis sa iyong bahay, gumawa ng isang listahan ng bibilhin para mabilis ang iyong pagpasok at paglabas sa store. Pinakamainam ang paglayo sa mga pampublikong lugar. Maraming store ang mayroong hand sanitizer at paper towel malapit sa mga cart para puwede mong punasan ang mga ito at puwede kang mag-spray sa iyong mga kamay. Maaari mo ring pag-isipan ang pagsusuot ng cloth face mask na pantakip sa iyong bibig at ilong. Ito ang pinakamainam na gawin ayon sa Center for Disease Control at Preventinon (CDC). 
  • Sa store, linisin ang cart gamit ang disinfectant wipe. Huwag tumayo malapit sa iba o lumakad nang malapit sa kanila sa loob ng store. Magpanatili ng distansyang katumbas ng dalawang cart, lalo na sa linya para sa pag-checkout. Subukan ding huwag hawakan ang iyong mukha o mask.
  • Kapag nakabalik ka na sa iyong kotse, gumamit ng hand sanitizer. Kapag nakauwi ka na, hugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon sa loob ng 20 (na) segundo, punasan ang mga binili mo. Huwag kalimutang punasan ang counter pagkatapos mong iligpit ang iyong mga grocery.

2. Mag-order ng mga grocery online

Nag-aalok ang ilang partikular na store ng delivery o pag-pick up ng grocery. Maaaring may bayad ito at posibleng mas matagal na makuha ang iyong mga grocery. Posibleng mayroon silang mas limitadong pagpipilian at mga waiting list. Gayunpaman, maaaring ito ang pinakaligtas na paraan para makuha ang kailangan mo habang nananatili sa bahay. Tingnan kung ginagawa ito ng iyong grocery store. Ang iba pang ideya ay ang pag-order mula sa mga kumpanyang nagseserbisyo para sa mga pagkaing niluluto sa bahay na nagde-deliver ng mga sangkap sa isang kahon, at puwedeng ikaw ang magluto.

  • Kapag na-deliver na ang iyong pagkain, maaaring mong punasan ang nakabalot na produkto gamit ang isa sa mga inirerekomendang disinfectant ng CDC, tulad ng chlorine bleach, iodine, o quaternary ammonium solution. Maaari mo ring ibabad ang iyong produkto sa dalawang bahagi ng tubig at isang bahagi na apple cider vinegar.

3. Isaalang-alang ang pag-order ng takeout mula sa mga restaurant

Isang magandang opsyon din ang pag-order ng takeout para makakuha ng mga lutong pagkain habang sinusuportahan ang iyong mga paboritong restaurant. Mag-order online o sa telepono at tingnan kung may opsyon na delivery o pag-pick up sa tabi ng daan.

  • Pagdating ng iyong pagkain, isaalang-alang ang pagpunas sa mga lalagyan. Kung impermeable o nonabsorbent ang lalagyan, tulad ng plastik, polystyrene o waxed cardboard, makakatulong ang pagpunas dito para ma-disinfect ito.
  • Maaari mo ring ilipat ang pagkain sa isang bagong plato, itapon ang to-go na kahon, at hugasan ang iyong mga kamay bago kumain.

Humingi ng tulong kung nasa high risk ka

Kung mapupunta ka sa high-risk na kategorya ng Coronavirus (COVID-19) na tinutukoy ng CDC (higit sa edad na 60 at/o mayroong malubhang kundisyon o may problema ka sa iyong immune system) isaalang-alang, kung posible, ang paghiling sa iba na mamili para sa iyo o ang paggamit ng mga serbisyo ng delivery.

Isa itong hindi tiyak na panahon, pero sana ay makatulong sa iyo ang pagsasagawa sa mga karagdagang hakbang at pag-iingat na ito para manatiling mas malusog. Tandaang nagbabago ang mga rekomendasyon at paghihigpit para sa COVID-19, kaya't mangyaring magtanong sa CDC at sa iyong lokal na pamahalaan para manatiling updated. 

Iniambag ni Dr. Jennifer Hone, Medical Director ng Pamamahala ng Kaso, Optum Health

Si Dr. Hone ay isang Board Certified Endocrinologist, na nagseserbisyo simula pa noong 1994. Nagsimula ang kanyang pagsasanay sa BA Human Physiology/ Anatomy mula sa University of California, Berkeley. Nag-aral siya sa medical school sa George Washington University, pagkatapos ay sumailalim sa Residency sa internal medicine sa University of Colorado. Nakumpleto niya ang kanyang Fellowship na pagsasanay sa National Institutes of Health (NIH), na nakatuon sa genetics ng Type 2 Diabetes.

Disclaimer

Ang mga benepisyong inilarawan sa website na ito ay naglalarawan ng mga pederal na kinakailangan at pambansang patakaran ng UnitedHealthcare, maaaring may available na mga karagdagang benepisyo sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. 

Inilalarawan ng pahinang ito ang mga benepisyong iniaalok namin sa lahat ng miyembro sa lahat ng estado. Kasama rin dito ang mga kinakailangan ng pederal na pamahalaan. Marami pang benepisyo ang maaaring magamit sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. Gumawa kami ng mga panuntunan at kasanayang maaaring mailapat sa ilan sa aming mga produkto sa ngayon. Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong kinatawan ng account o tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software