Paano Protektahan ang Iyong Sarili at Iba Pang Kasagutan (Mga Video)

Paano ka makakatulong na protektahan ang iyong sarili?

Nag-aalok si Dr. Richard Migliori, MD, Executive Vice President, Medical Affairs, at Chief Medical Officer, UnitedHealth Group ng mahahalagang insight tungkol sa Coronavirus (COVID-19). Panoorin ang mga video na ito para malaman kung paano ka makakatulong na protektahan ang iyong sarili at para maunawaan ang mahahalagang detalye tungkol sa virus. 

Kung mayroon kang mga tanong, pakitawagan ang numero sa iyong ID card ng Miyembro o mag-log in sa iyong account sa planong pangkalusugan. 

Pagsusuot ng mga cloth face mask kapag nasa pampublikong lugar

[Pakikipanayam sa setting ng tanggapan]

Pagsusuot ng mga cloth face mask kapag nasa pampublikong lugar

Ang kahalagahan ng pagsusuot ng mask

Magkaharap na nakaupo sina Dr. Richard Migliori at Dave Wichmann sa mga upuan. Nakalagay sa pagitan nila ang isang mesang may globo, mug at tasa ng kape.

TEXT SA SCREEN: Dr. Richard Migliori
Chief Medical Officer, UnitedHealth Group

TEXT SA SCREEN: Dave Wichmann
CEO, UnitedHealth Group

WICHMANN: May nagmungkahing dapat tayong magsuot ng mga face mask kapag nasa pampublikong lugar, at naisip kong gusto ko–gugustuhin ng mga miyembro ng team na malaman kung ano ang masasabi mo tungkol dito.

MIGLIORI: Kumakatawan ang isyu sa face mask sa pagbabago sa mga rekomendasyon mula sa CDC. At inirerekomenda nila ang pagsusuot ng cloth mask kapag lalabas ka o aalis ka sa iyong bahay. At ang layunin ay, ay hindi lang para protektahan ka ngunit para protektahan ang ibang tao sa paligid mo. Dahil nagiging mas malinaw nang lumalaganap ang virus na ito–hindi lang mula sa mga droplet pero pati na rin, siguro, kapag asymptomatic o marahil ay presymptomatic tayo. Maraming virus na nabubuo bago pa magkaroon ng mga sintomas ang isang indibidwal, at posibleng isa ito sa mga panahon kung kailan pinakanakakahawa ang mga ito. Kaya dapat mong isuot ang mga ito. Ngayon, ang uri ng mask na inirerekomenda nila ay payak at simpleng tela lang na pantakip sa iyong bibig, okay, at ilong, gaya ng mga muffler na pamilyar para sa sinumang Minnesotan pero ilan rin sa mas simple, at maliliit na cloth mask na available sa Amazon at sa iba’t ibang lugar. Ngunit ang isang bagay na hindi nila pinag-uusapan, ay ang paggamit sa uri ng ma-mahalagang device na ito. Isa itong 3M N95 mask. Napipigilan nito ang 95% ng particle. Isa itong bagay na may napakakaunting supply at isang bagay ding kinakailangan ng mga frontline provider na tumitingin sa mga taong may sakit. Pangalawa, tinatawag na surgical mask ang mga ito. Halos katulad ito ng mask na isinusuot ko noong nag-oopera ako ilang taon na ang nakakalipas. At hindi ito kapareho ng kalidad ng mask na iyon pero tiyak na may kakayahan itong protektahan ang doktor at ang mga pasyenteng sinusuri. Karaniwan itong inilalagay sa mga pasyenteng sinusuri kung kailan sila pinaka-symptomatic. Pero sa pangkalahatan, gaya ng ginagawa ko, kapag lumalabas ka, kung malapit ka sa ibang tao, sa loob ng, alam mo na–na puwedeng umabot sa anim na talampakang parameter na iyon, isuot ang cough mask na iyan. Isa itong paraan ng pagpigil sa iyong mga secretion para hindi ka aksidenteng makahawa ng ibang tao, kahit hindi mo alam kung mayroon kang sakit, at gagawin din nila ito.

Magiging puti ang screen at lalabas sa asul na kulay ang logo ng UnitedHealthcare.

TEXT SA SCREEN: UnitedHealthcare®

Pag-iingat habang nasa labas at pagtugon sa isang kamakailang pag-aaral tungkol sa mga droplet at pag-eehersisyo

[Pakikipanayam sa setting ng tanggapan]

Pag-iingat habang nasa labas at pagtugon sa isang kamakailang pag-aaral tungkol sa mga droplet at pag-eehersisyo

Ang kahalagahan ng pag-iingat

Magkaharap na nakaupo sina Dr. Richard Migliori at Dave Wichmann sa mga upuan. Nakalagay sa pagitan nila ang isang mesang may glass bowl, mug, at tasa ng kape. May hawak na tablet device si Dave Wichmann.

WICHMANN: Nakatanggap kami ng tanong mula sa isa sa mga miyembro ng aming team tungkol sa pisikal na distansyang kinakailangan kapag nasa labas, at partikular dito, nagbahagi siya ng artikulo, na sa palagay ko ay napakatalino, na nagsasabing dapat ay palawakin natin ang pagdistansya habang gumagawa tayo ng mga panlabas na aktibidad, dahil maaaring mas malayo ang marating ng ating mga droplet kapag gumagalaw tayo.

TEXT SA SCREEN: Dr. Richard Migliori
Chief Medical Officer, UnitedHealth Group

TEXT SA SCREEN: Dave Wichmann
CEO, UnitedHealth Group

WICHMANN: Sa katunayan, isa sa mga bagay na sinabi dito, at isa akong siklista, kaya sinabi dito na ang mga biker, na iba sa mga siklista, ay dapat magpanatili ng 66 (na) talampakang distansya sa isa’t isa kung– isa ka talagang biker, malamang na mas malayo pa iyon kaysa rito, pero totoo ba iyon? Mayroon bang anumang pag-iingat na kailangan nating sundin kapag nasa labas tayo?

MIGLIORI: Alam mo, nagkaroon ako ng pagkakataong tingnan ang artikulo, at napaisip ako tungkol sa dalawang bagay. Una, pag-usapan natin ang nilalaman, ang agham sa likod ng bagay na ito. Malamang na may ilang pagtulo ng iyong mga droplet kapag tumatakbo ka. Ito naman talaga ang pisikal na kalikasan ng mga droplet. At ang isa sa mga bagay na pinag-usapan ng CDC noong nakaraang linggo ay kapag nasa labas ka at magiging malapit ka sa mga tao, dapat ay mayroon kang pantakip sa mukha. Kahit na maliit na bagay lang, itinaas na turtleneck, o ilang anyo ng pantakip sa mukha o kahit mask, pero napagtanto mong kailangan mong may suot na [hindi maunawaan] para dito--para ikaw ay--para magawa mong--mag-ehersisyo nang ganoon. Pangalawang bagay, kung ikaw ay may sakit at inuubo, hindi ka dapat nagbibisikleta sa labas, at nagkakalat ng anuman. Dapat ay nasa bahay ka, nasa isang naka-isolate na lugar, para hindi ka nakalantad sa ibang tao. Pero ang--kapag nasa labas ka at iniisip mong kumilos nang ganito kabilis, posibleng maisip mong ang mabisang distansya ay mas malayo sa 6 talampakan.

WICHMANN: Mm-hmm.

MIGLIORI: Kaya mas mainam na magkaroon ng kaunting paghihiwalay, at hindi pa kasama doon ang mga sabi-sabi tungkol sa pagsakay nang magkatabi. Pero mayroong isa pang bagay na nais kong ibahagi, David, kapag tiningnan mo ang mga artikulong ito, at maraming katulad nitong lalabas, tingnan ang pinagmulan ng artikulong iyon, at tulad ng isang mahusay na scientist--alam mo na, napag-usapan na natin ito, mayroon kang ilang magandang pananaw tungkol dito--para maging--para maging kritikal kapag may binabasa ka, at tingnan mo, mahigit sa dalawang tao na ba ang nagsabi ng parehong bagay? Okay? Ang pangalawang bagay: inilathala ba ito sa isang source na peer-reviewed at may siyentipikong batayan, o opinyon lang ito ng isang tao? Ang partikular na pag-aaral na ito, hindi talaga ito isang pagsisiyasat. Sa halip, isa itong paglalarawan. Isa itong simulasyon na nagpapakita kung ano ang mangyayari kung magpapatuloy ka sa paggawa ng mga bagay. Pero inuulit ko, mas paglalarawan ito kaysa isang siyentipikong bagay. Sa palagay ko ay maliit ang posibilidad na magkatotoo ito, pero, ang paglabas, ang pagtatakip ng mukha kapag nasa labas ka, malapit sa mga panganib ng ibang tao, ay ang pinakamainam na na dapat gawin. At talagang, pagsamantala, at hindi pagpapaliban sa pag-eehersisyo, basta’t magiging maingat lang, sa palagay ko lahat tayo ay mayroon responsibilidad para sa ating mga droplet.

Magiging puti ang screen at lalabas sa asul na kulay ang logo ng UnitedHealthcare.

TEXT SA SCREEN: UnitedHealthcare®

Pag-takeout ng pagkain at mga pag-iingat na isasagawa sa packaging

[Pakikipanayam sa setting ng tanggapan]

Pag-take out ng pagkain at mga pag-iingat na isasagawa sa packaging

Ang kahalagahan ng pag-iingat sa pagkaing tini-takeout

Magkaharap na nakaupo sina Dr. Robert Migliori at Dave Wichmann. Nakalagay sa pagitan nila ang isang mesang may tasa ng kape, mug, at glass bowl.

WICHMANN: Mayroon bang mga pag-iingat na kailangan nating gawin kung pinag-iisipan natin ang, alam mo na, pag-order ng mga takeout na pagkain?

TEXT SA SCREEN: Dr. Richard Migliori
Chief Medical Officer, UnitedHealth Group

TEXT SA SCREEN: Dave Wichmann
CEO, UnitedHealth Group

MIGLIORI: Wala. Hindi mo kailangang iwasan ito. Ang pag-takeout ng pagkain ay isang ligtas na kasanayan. Ang pinipigilan ay ang pagpunta sa restaurant dahil mag-iipon-ipon ang mga tao. At inilalagay mo ang mga tao sa loob ng, alam mo na, kumportableng espasyo na magbibigay-daan sa pagpapasa ng virus. Pero nasa mabuting carrier ng pagkain ang mismong pagkain. Pero maaari mo itong gawing mas ligtas. Ang ilang tip ay: una, ang pagkaing tini-takeout ay dapat mainit na pagkain. Okay? Iyon ay-- Mas bumababa ang posibilidad ng viral preservation kung mayroon kang mainit na pagkain. Ang pangalawang bagay ay ang paraan kung paano mo ito pinapamahalaan. Kapag dinala mo ito sa bahay, tulad ng anumang package, subukang iwanan ang mga panlabas na balot sa labas, tulad ng bag na kasama ng mga lalagyan, at pagkatapos ay ipasok ang mga lalagyan sa bahay at ilagay ang mga ito sa lugar na ginawa mong ligtas na zone para sa mga package mula sa labas.

WICHMANN: Mm-hmm.

MIGLIORI: At kasunod nito, buksan ang bawat isang karton at pagkatapos, hugasan ang iyong mga kamay. At pagkatapos, bumalik dala ang iyong mga sariling plato at sariling kubyertos. Ilabas ang pagkain, ilagay ito sa plato, at kung gusto mong maging ligtas - mas ligtas, maaari mo itong ilagay sa microwave sa loob ng napakaikling oras. Initin ito.

WICHMANN: [tatawa] Oo, iyong 30 (na) segundo o kung anuman…

MIGLIORI: Oo, 30 (na) segundo, isang minuto, o anuman.

WICHMANN: Puwede--maaari ring mapatay nito ang anumang virus na nasa pagkain.

MIGLIORI: Tama.

WICHMANN: At pagkatapos, kapag--tandaan mo lang na, kapag inalis mo ang packaging, kailangan mong hugasan ulit ang iyong mga kamay.

MIGLIORI: Talaga.

WICHMANN: Ang isa sa mga lugar na sa palagay kong mas nabubuhay ang COVID-19 nang mas matagal kaysa sa iba ay sa plastik.

MIGLIORI: Mga plastik--

WICHMANN: Na madalas na kasama nito.

MIGLIORI: Oo, at ipinapakita sa data na hindi pa gaanong napapatunayan na hindi ka mahahawahan dito, pero para maging ligtas lang.

Magiging puti ang screen at lalabas sa asul na kulay ang logo ng UnitedHealthcare.

TEXT SA SCREEN: UnitedHealthcare®

Pag-unawa kung makakatulong ang tag-araw para mabawasan ang paglaganap ng Coronavirus (COVID-19)

[Pakikipanayam sa setting ng tanggapan]

Pag-unawa kung makakatulong ang tag-araw para mabawasan ang paglaganap ng COVID-19 virus

Matuto pa tungkol sa COVID-19 sa tag-araw

Magkaharap na nakaupo sina Dr. Richard Migliori at Dave Wichmann. Nakalagay sa pagitan nila ang isang mesang may globo, mug, at tasa ng kape.

WICHMANN: Mayroon ba tayong anumang patunay na nababawasan ng tag-araw ang paglaganap ng COVID-19 virus o hindi?

TEXT SA SCREEN: Dr. Richard Migliori
Chief Medical Officer, UnitedHealth Group

TEXT SA SCREEN: Dave Wichmann
CEO, UnitedHealth Group

MIGLIORI: Tiyak na may pag-asa tayo. Kung tulad ito sa karamihan ng mga virus, malamang na ganoon nga, at napakainteresante ng dahilan nito. Tuwing tag-araw, kapag tumataas ang halumigmig at ang temperatura, bumababa ang kakayahan ng droplet na magpanatili ng virus.

WICHMANN: Oo.

MIGLIORI: Kaya bumababa ang pisikal na paglipat ng virus. Isa iyon sa mga dahilan. Marami pang ibang dahilan, pero ipinapahiwatig din nitong kung bababa ito ngayong tag-araw, dapat ay maging handa sa muling pagtaas nito sa susunod na taon.

WICHMANN: Mm-hmm.

MIGLIORI: Nangyari iyon sa orihinal na SARS 20 (na) taon na ang nakakalipas. Malamang na mangyari ito rito. Pero masasabi ko sa iyong sa susunod, mas magiging handa na tayo. Magkakaroon na tayo ng mga testing asset doon. Magagawa na natin ang apat na mahahalagang bagay; una, matukoy ang isang kaso, pangalawa, magsuri at magkumpirma, pangatlo, sumunod sa konteksto… sa ganoong paraan, mayroon kang kakayahang makipag-ugnayan sa lahat at panghuli, ang kakayahang mag-isolate. Na hindi natin nagagawa dahil nahuhuli tayo sa ating pagsusuri.

Magiging puti ang screen at lalabas sa asul na kulay ang logo ng UnitedHealthcare.

TEXT SA SCREEN: UnitedHealthcare®

Timing para sa paggaling mula sa Coronavirus (COVID-19)

[Pakikipanayam sa setting ng tanggapan]

Timing para sa paggaling mula sa COVID-19 virus

Matuto pa tungkol sa paggaling

Magkaharap na nakaupo sina Dr. Richard Migliori at Dave Wichmann sa mga upuan. Nakalagay sa pagitan nila ang isang mesang may globo, mug at tasa ng kape.

TEXT SA SCREEN: Dr. Richard Migliori
Chief Medical Officer, UnitedHealth Group

TEXT SA SCREEN: Dave Wichmann
CEO, UnitedHealth Group

WICHMANN: Maaari kang magkaroon ng COVID-19 hanggang, ano, tatlong linggo o higit pa?

MIGLIORI: David, nagbubukas ka ng isang napakahalagang punto na dapat tandaan ng lahat. Mahigit 98.5% ng mga taong nahawahan… ang gagaling mula rito at makakabalik sa normal. 98.5%. Tumataas ngayon ang rate ng hindi magagandang resulta dahil sa edad at malubhang sakit, pero malalampasan ito ng 98.5%.

Magiging puti ang screen at lalabas sa asul na kulay ang logo ng UnitedHealthcare.

TEXT SA SCREEN: UnitedHealthcare®

Pagkakaroon ng Coronavirus (COVID-19) sa pangalawang pagkakataon

[Pakikipanayam sa setting ng tanggapan]

Pagkakaroon ng COVID-19 virus sa pangalawang pagkakataon

Matuto pa tungkol sa COVID-19

Magkatabing nakaupo ang dalawang lalaki sa mga beige na upuan sa isang kuwarto. Lalabas ang puting text sa asul na strip sa ibaba ng screen.

DAVE WICHMANN: Paano kung nagkaroon na ako ng COVID-19? May posibilidad bang magkaroon ako ulit nito?

TEXT SA SCREEN: Dr. Richard Migliori
Chief Medical Officer, UnitedHealth Group

TEXT SA SCREEN: Dave Wichmann
CEO, UnitedHealth Group

DR. RICHARD MIGLIORI: Mayroong ilang bagay na nakakapagpalakas ng loob na nabubuo habang mas nalalaman pa natin ang tungkol sa virus na ito, gaya ng pagbuo ng mga antibody.

DAVE WICHMANN: Mm-hmm.

DR. RICHARD MIGLIORI: Ang antibody ay isang bahagi ng iyong immune system, at kung katulad ito ng iba pang anyo ng coronavirus at iba pang virus sa pangkalahatan, dapat ay maprotektahan ka ng mga antibody na iyon laban sa kasunod na impeksiyon. Hindi pa ito napapatunayan, dahil apat na buwan pa lang ang sakit na ito, okay, at pinag-aaralan pa natin kung ano ang magagawa nito. Pero tiyak na, ang pagkakaroon ng mga antibody at ang aming kakayahan ngayong suriin ang mga ito ay nagbibigay-kumpiyansa sa aming malapit na naming malaman kung nabubuo ba ang mga antibody na ito nang regular at may sapat bang bilang para maprotektahan tayo mula sa kasunod na impeksiyon o hindi.

Lalabas ang asul na text sa puting screen, sa tabi ng isang solid na asul na "U" na napapalibutan ng tatlong kulay-abo na bilog.

Paghahanda para sa hinaharap at kung paano tayo magtutulungan para maprotektahan ang ating sarili sa hinaharap

[Pakikipanayam sa setting ng tanggapan]

Paghahanda para sa hinaharap at kung paano tayo magtutulungan para maprotektahan ang ating sarili sa hinaharap

Matuto pa tungkol sa hinaharap

 

Nakaupo sina Dr. Richard Migliori at Dave Wichmann nang may ilang talampakang layo sa isa’t isa sa mga kulay cream na upuan sa tabi ng malalapad na bintana na nagpapakita sa likuran ng dalawang malaking gusali. Nasa pagitan ng dalawang lalaki ang isang maliit na coffee table na may dalawang mug sa bawat panig. Pinalamutian ng mga halaman ang mga likurang sulok ng kuwarto. Magsisimulang magsalita si Wichmann, magtatanong kay Dr. Migliori, habang may lumalabas na matingkad na asul na graphic bar sa ibaba ng screen, na naglalaman ng puting text ng mga pangalan at katungkulan ng mga lalaki.

TEXT SA SCREEN: Dr. Richard Migliori
Chief Medical Officer, UnitedHealth Group

Dave Wichmann
CEO, UnitedHealth Group

DAVE WICHMANN: Paano tayo magiging handa bilang isang bansa at bilang isang negosyo kapag bumalik ang virus?

Mawawala ang asul na bar habang patuloy na makikipag-usap si Wichmann kay Dr. Migliori.

DAVE WICHMANN: Mayroong paghihinala na babalik ang virus sa panahon ng Taglagas, alam mo na, bago ang pagkakaroon ng bakuna. Iminumungkahi nitong mayroon itong ilang seasonal na katangian. Hindi pa sigurado kung mayroon ito o wala. Pero gayunpaman, kung babalik nga ito, alam mo na, kapag ang… Kung babalik na sa dati ang bansa at magiging aktibo ulit, mas magiging handa na ba tayo? O mayroon ka bang anumang mungkahi o tip?

Magsisimulang magsalita si Dr. Migliori, na nagpapaliwanag ng kanyang mga sagot sa mga tanong ni Wichmann.

DR. RICHARD MIGLIORI: Sa palagay ko, natutunan na natin ang ating aral. At ang aral na iyon ay dapat na palagi kang may alam at mapanuri. At kailangang mayroon kang sapat na kakayahang kumpirmahin ang iyong mga hinala. Nahuhuli na talaga tayo sa 8-ball dahil wala tayong sapat na pagsusuri sa bansang ito.

Patuloy na magsasalita si Dr Migliori.

DR. RICHARD MIGLIORI: Ngayong nagsisimula nang maging maayos ang mga bagay, may pagkakataon na tayo. At ang pagkakataong iyon ay para magkaroon ng disiplina na mapigilan ang anumang outbreak sa hinaharap. Malaki ang posibilidad na magkakaroon ng susunod na pagsubok pagdating ng panahon, pero kung gagawin natin ang ating tungkulin, pagdating sa ating personal na kalinisan—gaya ng pinag-uusapan natin—pero pati na rin na dapat matukoy ng sistema sa pangangalagang pangkalusugan ang mga kasong kahina-hinala, kumpirmahin sa pamamagitan ng pagsusuri na may impeksiyon nga ang isang tao, i-isolate ang indibidwal na iyon, at pagkatapos ay magsagawa ng ilang napakadisiplinado at malawakang pag-trace sa mga nakasalamuha.

Patuloy na magsasalita si Dr Migliori.

DR. MIGLIORI: Magagawa na natin itong kontrolin sa pagkakataong ito nang wala ang mga naging epekto sa ekonomiya at mga pagkamatay na naganap dahil ang inaasahan lang natin ay ang pagbabawas, na nangyari sa unang beses.

Lalabas ang navy blue at kulay-abong textual na logo ng UnitedHealthcare sa isang puting background.

TEXT SA SCREEN: UnitedHealthcare

Disclaimer

Ang mga benepisyong inilarawan sa website na ito ay naglalarawan sa mga pederal na kinakailangan at pambansang patakaran ng UnitedHealthcare, maaaring available ang mga karagdagang benepisyo sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. 

Inilalarawan ng pahinang ito ang mga benepisyong iniaalok namin sa lahat ng miyembro sa lahat ng estado. Kasama rin dito ang mga kinakailangan ng pederal na pamahalaan. Marami pang benepisyo ang maaaring magamit sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. Gumawa kami ng mga panuntunan at kasanayang maaaring mailapat sa ilan sa aming mga produkto sa ngayon. Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong kinatawan ng account o tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software