Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Mga impormasyon tungkol sa Coronavirus (COVID-19) at ang Delta Variant

Ang mga antas ng impeksyon sa COVID-19, kasama na ang mga nasa loob ng buong sambahayan, ay patuloy na dumarami. Inirerekumenda ngCenters for Disease Control and Prevention,American Medical Associationat ngAmerican Academy of Pediatricsna lahat, kabilang ang mga 2 (na) taong gulang at pataas, na magsuot ng face mask, pisikal na dumistansya at regular na maghugas ng kamay upang mabawasan ang pagkalat ng virus. Inirerekumenda rin na ang lahat ng maaaring makakuha ng bakuna sa COVID-19 na pinahihintulutan ng FDAay dapat kumuha nito, na makakatulong na protektahan ka at ang iyong mga mahal sa buhay mula sa malubhang karamdaman at kamatayan na nauugnay sa COVID-19.

6 (na) impormasyong dapat malaman tungkol sa COVID-19 at sa Delta variant

  1. Ang Delta variant ng COVID-19 ay mas madaling kumakalat kaysa sa ibang mga strain ng virus. Maaari itong maging halos 2x na nakakahawa kumpara sa mga nakaraang variant.
  2. Ang mga taong hindi nabakunahan ang pinakananganganib. Kahit maaaring mahawaan ng COVID-19 ang mga taong nabakunahan, ipinapakita ng datos na nakakatulong ang mga bakuna ng COVID-19 na pinahintulutan ng FDA sa pag-iwas sa malubhang karamdaman at pagkakaospital. Ang mga pinakananganganib na magkaroon ng malubhang sakit mula sa virus, at magpakalat ng virus, ay ang mga hindi nabakunahan para sa COVID-19.
  3. Ang mga tao, kabilang ang mga mas nakababata, ay mas mabilis na nagkakasakit. Dahil mas maraming mga matatanda ang nabakunahan, ang mga mas bata ay nagkakasakit nang malubha dulot ng virus.
  4. Ang COVID-19 ay magpapatuloy na mag-mutate. Ang pinakamahusay na paraan upang mapabagal ang pagbuo ng mga bagong variant ay ang protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng mask at pagkuha ng bakuna sa COVID-19 kung handa na ito para sa iyo.
  5. Mahigit sa 1 sa 4 na nahahawa ng COVID-19 ay magkakaroon ng mga sintomas kahit na pagkatapos ng 4 (na) linggo. Bagama’t gumagaling ang karamihan ng tao na nahahawa ng COVID-19 sa loob ng ilang linggo ng pagkakasakit, nakakaranas ang ilan ng mga kundisyon pagkatapos ng COVID-19 na nagpapatuloy nang 4 (na) linggo o higit pa pagkatapos ng impeksyon. Ipinapakita ng ilang mga kamakailang pag-aaral na ang nasa pagitan ng 27-33% ng mga pasyente na nahahawa ng COVID-19 at hindi nao-ospital ay nagkakaroon ng ilang mga pangmatagalang sintomas, kahit ano ang kanilang edad, kalusugan bago mahawa o kalubhaan ng kanilang impeksyon. Kahit marami pa ang hindi nalalaman, iniuulat ng CDC na ang mga kondisyong "pangmatagalan" na ito ay maaaring maranasan sa iba't ibang paraan, mula sa hirap sa paghinga, pagkapagod, pananakit ng kasukasuan o mga pagbabago sa pakiramdam hanggang sa mas malubhang mga suliranin na tulad ng pinsala sa maraming organ o mga kondisyon na resistensya.
  6. Sa paglaganap ng COVID-19 at trangkaso nitong taglagas, ang mga bakuna ang pinakamahusay na proteksyon. Ang mga sintomas ng COVID-19, trangkaso at sipon ay maaaring magkakatulad. Maaaring kailanganin ang pagsusuri upang makumpirma kung aling virus ang nasa iyo. Ang pagbabakuna para sa COVID-19 at trangkaso, pagsusuot ng mga face mask, pisikal na pagdistansya at pananatili sa bahay kung hindi maganda ang pakiramdam mo ay mahalaga sa pagpabagal sa pagkalat ng mga virus na ito.

Disclaimer

Ang mga benepisyong inilarawan sa website na ito ay naglalarawan sa mga pederal na kinakailangan at pambansang patakaran ng UnitedHealthcare, maaaring available ang mga karagdagang benepisyo sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. 

Inilalarawan ng pahinang ito ang mga benepisyong iniaalok namin sa lahat ng miyembro sa lahat ng estado. Kasama rin dito ang mga kinakailangan ng pederal na pamahalaan. Marami pang benepisyo ang maaaring magamit sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. Gumawa kami ng mga panuntunan at kasanayang maaaring mailapat sa ilan sa aming mga produkto sa ngayon. Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong kinatawan ng account o tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software