Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Resource Center para sa Coronavirus (COVID-19)

Gusto naming tulungan kang matutunan ang tungkol sa Coronavirus (COVID-19) para maprotektahan mo ang iyong sarili at ang mga tao sa paligid mo. Ia-update ka namin palagi tungkol sa kung paano makapagpapabakuna, magpapasuri, maghahanap ng tagapagbigay ng serbisyo at higit pa. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa iyong mga gastos na mula sa sariling bulsa at mga benepisyo, mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan o tumawag sa numero sa iyong Member ID card. 

Hayaan kaming tulungan kang protektahan ang iyong kalusugan at ang kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay.


Maghanap ng bakuna para sa COVID-19 na malapit sa iyo

Gamitin ang aming tool na panghanap ng bakuna upang matulungan kang makahanap ng mga mapagkukunan ng bakuna na malapit sa iyo. Ang mga bakuna ng COVID-19 na pinahintulutan ng FDA ay handang magamit nang wala kang babayaran sa buong panahon ng emerhensiya sa pampublikong kalusugan ng bansa.

Makipag-usap sa iyong doktor mula sa bahay

Sa Mga Virtual na Pagpapatingin, maaari kang makipag-usap sa isang provider ng pangangalagang pangkalusugan online 24/7 para sa mga pangangailangan sa agarang pangangalaga, tulad ng pana-panahong trangkaso, mga allergy, pink eye at higit pa. Available ang mga pagpapatingin para sa agarang pangangalaga sa pamamagitan ng aming mga piniling partner sa telehealth, kabilang ang Teladoc, American Well, Doctor On Demand at iba pa. 

Para sa mga miyembro ng Medicare Advantage at Medicaid, maaari mong patuloy na magamit ang iyong mga kasalukuyang benepisyo sa Virtual na Pagbisita na iniaalok sa pamamagitan ng isa sa aming mga gustong partner sa telehealth nang walang pagbabahagi ng gastos.

Disclaimer

Ang mga benepisyong inilarawan sa website na ito ay naglalarawan sa mga pederal na kinakailangan at pambansang patakaran ng UnitedHealthcare, maaaring available ang mga karagdagang benepisyo sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. 

Inilalarawan ng pahinang ito ang mga benepisyong iniaalok namin sa lahat ng miyembro sa lahat ng estado. Kasama rin dito ang mga kinakailangan ng pederal na pamahalaan. Marami pang benepisyo ang maaaring magamit sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. Gumawa kami ng mga panuntunan at kasanayang maaaring mailapat sa ilan sa aming mga produkto sa ngayon. Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong kinatawan ng account o tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software