Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Narito kami upang tulungan kang maka-access ng pangangalaga at mga resource para sa Coronavirus (COVID-19)

Mayroon kaming mga team ng mga doktor, provider, at bihasa na nakikipagtulungan sa mga lokal at pang-estadong departamento ng kalusugan, pati na rin sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at World Health Organization (WHO). Nais naming tulungan kang malaman ang tungkol sa Coronavirus (COVID-19) upang maprotektahan mo ang iyong sarili at ang mga tao sa paligid mo. Kung sa palagay mo ay dapat kang masuri, gusto mong makipag-usap sa isang provider ng pangangalagang pangkalusugan, kailangan mo ng pangangalagang medikal, o may mga tanong ka tungkol sa iyong mga gastos mula sa sariling bulsa at benepisyo, makakatulong kami.  

Napakahalagang masuri. Napakahalagang kung positibo ang iyong resulta sa pagsusuri para sa Coronavirus (COVID-19), kailangan kang gamutin sa lalong madaling panahon. Upang makatulong dito, ipagpapaliban ng UnitedHealthcare ang pagbabahagi sa gastos ng miyembro para sa panggagamot ng COVID-19 batay sa nakumpirmang positibong diagnosis hanggang sa panahon ng emergency sa pampublikong kalusugan sa bansa para sa mga ganap na insured na planong pangkalusugan ng Medicare Advantage, Medicaid, Pang-indibidwal at Panggrupong Market. Posibleng mag-iba-iba ang pagpapatupad para sa mga customer na employer na may kakayahang pondohan ang kanilang sarili. 

Matuto pa tungkol sa saklaw para sa pagsusuri, mga pagpapatingin, panggagamot at karagdagang benepisyo. Kung mayroon kang mga tanong, tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro o mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan

Maaari ka naming matulungang protektahan ang iyong kalusugan at kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay nang magkakasama.

Alamin ang tungkol sa kahandaan ng bakuna para sa COVID-19

Ang kahandaan ng bakuna ay maaaring mag-iba batay sa iyong lugar. Maaari mong gamitin ang aming tool na panghanap ng bakuna upang matulungan kang makahanap ng mga mapagkukunan ng bakuna na malapit sa iyo. Ang mga bakuna ng COVID-19 na pinahintulutan ng FDA ay handang magamit nang wala kang babayaran sa buong panahon ng emerhensiya sa pampublikong kalusugan ng bansa.

heart-hand

Tulong sa saklaw para sa Coronavirus

Nais naming gawing madali para sa iyo ang pag-alam ng tungkol sa saklaw. 

  • Ang saklaw para sa Coronavirus (COVID-19)
  • Ang gagawin kung kailangan mo ng pagsusuri
  • Paano namin sinusuportahan ang mga taong may mataas na panganib
  • Karagdagang pinagkakatiwalaang impormasyon
telehealth

Makipag-usap sa isang provider mula sa bahay

Maaari kang makipag-usap sa isang provider ng pangangalagang pangkalusugan mula sa iyong tahanan.

  • 24/7 access sa provider ng pangangalagang pangkalusugan
  • Regular at agarang pangangalagang medikal
  • Mga physical, occupational, at speech therapy
  • Pangangalaga kaugnay ng gawi ng outpatient 

Kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Mga Madalas Itanong

Pinagsama-sama namin ang Mga Karaniwang Tanong tungkol sa Coronavirus (COVID-19) upang matulungan ang aming mga miyembro na makahanap ng impormasyon.

Ang CDC ay may pinakabagong impormasyon tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Makakakita ka ng higit na tulong tungkol sa kung ano ang dapat gawin kung may sakit ka, paano protektahan ang iyong kalusugan, at marami pa.  Bisitahin ang mga link sa ibaba o pumunta sa CDC para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19

Disclaimer

Ang mga benepisyong inilarawan sa website na ito ay naglalarawan sa mga pederal na kinakailangan at pambansang patakaran ng UnitedHealthcare, maaaring available ang mga karagdagang benepisyo sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. 

Inilalarawan ng pahinang ito ang mga benepisyong iniaalok namin sa lahat ng miyembro sa lahat ng estado. Kasama rin dito ang mga kinakailangan ng pederal na pamahalaan. Marami pang benepisyo ang maaaring magamit sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. Gumawa kami ng mga panuntunan at kasanayang maaaring mailapat sa ilan sa aming mga produkto sa ngayon. Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong kinatawan ng account o tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software