Makipag-ugnayan sa Amin sa D-SNP / Medicare

Hanapin ang tamang planong pangkalusugan na dalawahan para sa mga espesyal na pangangailangan mo o ng ibang tao

Mga Tanong sa Medicare?

Kailangan ng impormasyon tungkol sa aming mga Dual Special Needs na plano para sa mga may Medicaid at Medicare? Makipag-ugnayan sa UnitedHealthcare sa pamamagitan ng telepono, online o sa pamamagitan ng sulat.

Telepono

1-844-812-5967 TTY: 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Miyembro na? Tawagan ang numero sa likod ng inyong ID card ng miyembro.

Online na Live Chat

I-click ang tab sa kanang bahagi ng iyong browser window upang makipag-chat sa isang lisensyadong ahente sa mga regular na oras ng trabaho. Suporta sa Medicare/D-SNP lamang. 

Makipag-usap Sa Isang Ahente

Sagutan ang sumusunod na form at makikipag-ugnayan sa iyo ang isang Sales Representative ng UnitedHealthcare.

Sulat sa Koreo

Serbisyo sa Customer ng UnitedHealthcare
PO Box 30769
Salt Lake City, UT 84130-0769

Maghanap ng impormasyon tungkol sa Medicare Advantage, Medicare Supplement o mga Plano sa Resetang Gamot

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software