Makipag-ugnayan sa Amin

Nilalaman ng Pahina Footer

Maghanap ng segurong pangkalusugan na mainam para sa iyo o
sa ibang tao.

Sagutan ang ilang simpleng tanong upang mahanap ang tamang plano.

Mga Tanong sa Medicare?

Para sa Impormasyon tungkol sa mga plano ng Medicare Advantage, maaari kayong
can contact us at 1-800-905-8671 TTY: 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo

Makipag-ugnayan sa UnitedHealthcare sa pamamagitan ng telepono, online o sa pamamagitan ng mail.

Telepono:

Tawagan ang numero sa likod ng inyong ID card ng miyembro.
Mga oras ng pagpapatakbo: 8 a.m.–8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo

Mail:

Serbisyo sa Customer ng UnitedHealthcare
PO Box 29675
Hot Springs, AR 71903-9802

Or complete the following form and a UnitedHealthcare Sales Representative will contact you.

 

Mga Tanong sa Medicaid / CHIP?

Piliin ang inyong estado sa ibaba para sa pag-enroll sa Medicaid at mga numero ng telepono sa impormasyon.

Mangyaring pumili ng Estado.

Pumili

Member Services:
UnitedHealthcare Community Plan 1-800-348-4058
TDD (for the hearing impaired) 1-800-367-8939 or 711

Medicaid Enrollment: 1-800-996-9969

Medicaid Enrollment: 1-202-727-5355

Plan & Enrollment Information


Florida Healthy Kids:

Call Florida Healthy Kids Corporation at 1-800-821-5437 (1-800-821-KIDS)

UnitedHealthcare Health and Home Connection:
Call Choice Counseling at their toll-free help line at 1-877-711-3662 to enroll.

M*Plus
Call Choice Counseling at their toll-free help line at 1-877-711-3662 to enroll.

Tawagan kami.

Tumawag sa amin nang toll-free sa 1-888-980-8728

TTY: 711 para sa may kapansanan sa pandinig

7:45 a.m. hanggang 4:30 p.m., Lunes-Biyernes

Mag-email sa amin. 
communityplanhi@uhc.com

Bisitahin ang aming tanggapan.

Downtown Honolulu (O’ahu)

1132 Bishop St, Ste 400
Honolulu, HI 96813 
 
Hilo (Hawai’i)
32 Kinoole St, Ste 108
Hilo, HI 96720

hawki enrollment: 1-800-257-8563

UnitedHealthcare Customer Service: 1-800-464-9484
Monday – Friday, 8 a.m. – 5 p.m.  TTY 711

Call us at 1-877-542-8997 or TTY# 711 from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. Monday through Friday.

1-866-675-1607 (TTY: 711)

Medicaid Enrollment/Member Services: 1-800-318-8821

Plan & Enrollment Information
Evercare Senior Care Options (Evercare SCO): 1-800-905-8671
TTY# 711
7 (na) araw sa isang linggo mula 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. lokal na oras

Impormasyon ng Miyembro
1-800-905-8671

Please visit the Michigan Department of Community Health website for Medicaid enrollment and information telephone numbers.

Questions about MIChild? Call 1-888-988-6300 or visit www.healthcare4mi.com
MIChild Customer Service: 1-800-477-0001
Medicaid Customer Service: 1-800-903-5253

Medicaid Enrollment: 1-888-255-2605

Medicaid Enrollment: 1-800-356-1561

CHIP: 1-800-701-0710 (kids and low income adults)

Medicaid Enrollment/Member Services: 1-800-493-4647
TDD/TTY: 1-800-662-1220 (for the hearing impaired)

Plan & Enrollment Information
Centennial Care: 1-877-236-0826
TTY# 711
Monday – Friday 8 a.m. – 5 p.m.

Impormasyon ng Miyembro
1-877-236-0826

Medicaid Enrollment: 1-800-324-8680
Member Services: 1-800-895-2017 (7 a.m. to 7 p.m. Monday through Friday).
Hard-of-hearing: 711

ABD (PDF 53.35 KB)

ABD Enrollment: 1-800-605-3040 (TTY 1-800-292-3572)
ABD Member Services: 1-800-895-2017 (7 a.m. to 7 p.m. Monday through Friday).
Hard-of-hearing: 711

Medicaid Enrollment: 1-800-414-9025

UnitedHealthcare Community Plan of PA
2 Allegheny Center, Suite 600; 
Pittsburgh, PA 15212

Medicaid Enrollment/Member Services: 1-800-587-5187

Medicaid Enrollment: 1-800-342-3145

STAR
Enrollment:
 1-800-964-2777
Member Services:
1-888-887-9003
TDD/TTY 711, for hearing impaired
Monday – Friday, 8 a.m. – 8 p.m. CST

STAR+PLUS
Enrollment: 1-800-964-2777
Member Services: 1-888-887-9003
TTY 711 for hearing impaired
Monday – Friday 8 a.m. – 5 p.m. CST

STAR Kids
Enrollment: 1-800-964-2777
Member Services: 1-877-597-7799
TTY 711 for hearing impaired
Monday – Friday 8 a.m. – 5 p.m. CST

CHIP
Enrollment: 1-800-647-6558
TTY 711 for hearing impaired
Member Services: 1-888-887-9003
TDD/TTY 711, for hearing impaired
Monday – Friday, 8 a.m. – 8 p.m. CST

1-877-542-8997 (TTY: 711)

Medicaid Enrollment: 1-800-291-2002

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software