Makipag-ugnayan sa Amin

Nilalaman ng Pahina Footer

Maghanap ng segurong pangkalusugan na mainam para sa iyo o
sa ibang tao.

Sagutan ang ilang simpleng tanong upang mahanap ang tamang plano.

Mga Tanong sa Medicare?

For Information about Medicare Advantage plans you
can contact us at 1-800-905-8671 TTY: 711
8 a.m. to 8 p.m. local time, 7 days a week

Makipag-ugnayan sa UnitedHealthcare sa pamamagitan ng telepono, online o sa pamamagitan ng mail.

Telepono:

Tawagan ang numero sa likuran ng iyong ID card ng miyembro.
Mga oras ng pagpapatakbo: 8 a.m.–8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo

Mail:

UnitedHealthcare Customer Service
PO Box 29675
Hot Springs, AR 71903-9802

Or complete the following form and a UnitedHealthcare Sales Representative will contact you.

 

Mga Tanong sa Medicaid / CHIP?

Piliin ang inyong estado sa ibaba para sa pag-enroll sa Medicaid at mga numero ng telepono sa impormasyon.

Mangyaring pumili ng Estado.

Pumili

Member Services:
UnitedHealthcare Community Plan 1-800-348-4058
TDD (for the hearing impaired) 1-800-367-8939 or 711

Medicaid Enrollment: 1-800-996-9969

Medicaid Enrollment: 1-202-727-5355

To contact us:

Florida Healthy Kids - 1-888-216-0015

UnitedHealthcare Community Plan M*Plus (MMA) - 1-888-716-8787

UnitedHealthcare Health & Home Connection - 1-800-791-9233

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid) - 1-800-791-9233

 

To understand Plan & Enrollment Information


Florida Healthy Kids:

Call Florida Healthy Kids Corporation at 1-800-821-5437 (1-800-821-KIDS)

UnitedHealthcare Health and Home Connection:
Call Choice Counseling at their toll-free help line at 1-877-711-3662 to enroll.

M*Plus
Call Choice Counseling at their toll-free help line at 1-877-711-3662 to enroll.

Tawagan kami.

Tumawag sa amin nang toll-free sa 1-888-980-8728

TTY: 711 para sa may kapansanan sa pandinig

7:45 a.m. hanggang 4:30 p.m., Lunes-Biyernes

Mag-email sa amin. 
communityplanhi@uhc.com

Bisitahin ang aming tanggapan.

Downtown Honolulu (O’ahu)

1132 Bishop St, Ste 400
Honolulu, HI 96813 
 
Hilo (Hawai’i)
32 Kinoole St, Ste 108
Hilo, HI 96720

hawki enrollment: 1-800-257-8563

UnitedHealthcare Customer Service: 1-800-464-9484
Monday – Friday, 8 a.m. – 5 p.m.  TTY 711

Call us at 1-877-542-9238 or TTY# 711 from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. Monday through Friday.

1-866-675-1607 (TTY: 711)

Medicaid Enrollment/Member Services: 1-800-318-8821

Plan & Enrollment Information
Evercare Senior Care Options (Evercare SCO): 1-800-905-8671
TTY# 711
7 (na) araw sa isang linggo mula 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. lokal na oras

Impormasyon ng Miyembro
1-800-905-8671

Please visit the Michigan Department of Community Health website for Medicaid enrollment and information telephone numbers.

Questions about MIChild? Call 1-888-988-6300 or visit www.healthcare4mi.com
MIChild Customer Service: 1-800-477-0001
Medicaid Customer Service: 1-800-903-5253

Medicaid Enrollment: 1-888-255-2605

Medicaid Enrollment: 1-800-356-1561

CHIP: 1-800-701-0710 (kids and low income adults)

Medicaid Enrollment/Member Services: 1-800-493-4647
TDD/TTY: 1-800-662-1220 (for the hearing impaired)

Plan & Enrollment Information
Centennial Care: 1-877-236-0826
TTY# 711
Monday – Friday 8 a.m. – 5 p.m.

Impormasyon ng Miyembro
1-877-236-0826

Medicaid Enrollment: 1-800-324-8680
Member Services: 1-800-895-2017 (7 a.m. to 7 p.m. Monday through Friday).
Hard-of-hearing: 711

ABD (PDF 53.35 KB)

ABD Enrollment: 1-800-605-3040 (TTY 1-800-292-3572)
ABD Member Services: 1-800-895-2017 (7 a.m. to 7 p.m. Monday through Friday).
Hard-of-hearing: 711

Medicaid Enrollment: 1-800-414-9025

UnitedHealthcare Community Plan of PA
2 Allegheny Center, Suite 600; 
Pittsburgh, PA 15212

Medicaid Enrollment/Member Services: 1-800-587-5187

Medicaid Enrollment: 1-800-342-3145

STAR
Enrollment:
 1-800-964-2777
Member Services:
1-888-887-9003
TDD/TTY 711, for hearing impaired
Monday – Friday, 8 a.m. – 8 p.m. CST

STAR+PLUS
Enrollment: 1-800-964-2777
Member Services: 1-888-887-9003
TTY 711 for hearing impaired
Monday – Friday 8 a.m. – 5 p.m. CST

STAR Kids
Enrollment: 1-800-964-2777
Member Services: 1-877-597-7799
TTY 711 for hearing impaired
Monday – Friday 8 a.m. – 5 p.m. CST

CHIP
Enrollment: 1-800-647-6558
TTY 711 for hearing impaired
Member Services: 1-888-887-9003
TDD/TTY 711, for hearing impaired
Monday – Friday, 8 a.m. – 8 p.m. CST

1-877-542-8997 (TTY: 711)

Medicaid Enrollment: 1-800-291-2002

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software