UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H0624-001

Dual Special Needs Program (DSNP)

H0624-001

Buwanang Premium: $0.00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H0624-001

Hahayaan ka ng planong ito na pumili ng mga doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Adams, Arapahoe, Boulder, Broomfield, Denver, Douglas, El Paso, Fremont, Jefferson, Larimer, Pueblo, and Weld.

Mga Pakinabang at Feature

Health Products Card

Hanggang $680 na credit kada taon.

Every 3 months you'll receive $170 loaded onto your card. You can use the card to buy health products at your local Walgreens or through the FirstLine Medical catalog by mail, website or call center.

Covered products may include:

 • Mga item para sa pangangalaga sa bibig, mata at pangangalaga sa tainga.
 • Mga pain reliever, gamot sa sipon at bitamina.
 • Mga thermometer, monitor ng presyon ng dugo at higit pa.

Protektahan ang iyong mga ngipin at gilagid sa pamamagitan ng pagtanggap ng regular na pangangalaga sa ngipin nang walang karagdagang gastos para sa iyo.

Kasama sa saklaw para sa ngipin ang:

 • $1,500 para sa iyong mga serbisyo sa ngipin.
 • Mga regular na pagsusuri at pagpapalinis kada 6 (na) buwan.
 • Restorative services like fillings, crowns, periodontal services, extractions and more.

Kabilang sa programa sa kalakasan ng katawan na SilverSneakers® ang walang limitasyong access sa bawat kalahok na gym at fitness center sa network nang walang karagdagang gastos – Maging miyembro, manatiling aktibo at ipagpatuloy na gawin ang mga bagay na gustong-gusto ninyo.

Binibigyan kayo ng SilverSneakers ng LIBRENG access sa:

 • Mga nagsanay na tagapagturo na nagtuturo ng mga klaseng idinisenyo upang pabutihin ang mga antas ng enerhiya, lakas, balanse, lambot ng katawan at katatagan.
 • Mga kalahok na lokasyon sa buong bansa.
 • Mga tip sa kalakasan ng katawan at nutrisyon online at mga video para sa araw-araw na pag-eehersisyo.

Help protect your eyesight and health with routine eye exams at no extra cost to you.

Vision coverage includes:

 • One routine eye exam every 2 years.
 • $0 copay for standard eyeglass lenses.
 • $200 credit toward glasses or contacts every 2 years.

Up to 24 one-way rides every year.

24 na oras. NurseLine

Makipag-usap sa rehistradong nurse anumang oras nang walang karagdagang gastos.

Mga Karagdagang Pakinabang

Higit pang mga pakinabang kumpara sa Orihinal na Medicare.

Saklaw sa Pangangalaga sa Paa

Routine exams to help keep your feet healthy.

$0 na copay para sa hanggang 4 (na) pagpapatingin kada taon upang makatulong na mapanatiling malakas ang iyong mga paa.

Hearing Coverage

Annual exam and $1,600 every 2 years for hearing devices.

Pagbisita sa Bahay

Tumanggap ng pagpapatingin sa tahanan mula sa isang practitioner ng pangangalaga sa kalusugan nang walang karagdagang gastos.

Walang Kinakailangang Referral

Ikaw ang pipili ng mga espesyalista mula sa network.

Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Mga Inireresetang Gamot

May libu-libong gamot na available.

Virtual Doctor Visits

Talk to a doctor 24 hours a day, 7 days a week with $0 copay.

Ang iyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ay natatangi. Makakatulong sa iyo ang mga dokumentong ito para siguraduhin na makakakuha ka ng tamang saklaw.

Kabilang sa mga dokumento ang Taunang Paalala sa Mga Pagbabago, Katibayan ng Saklaw, Mga Pormularyo, Mga Star Rating ng Plano ng Medicare, Mga Direktoryo ng Provider, Buod ng Mga Pakinabang, Iba pang nada-download na mapagkukunan.

Mga Mada-Download na Mapagkukunan

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Tingnan ang Mga Available na Mapagkukunan
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software