Health Plans for Colorado

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Iniaalok namin ang 1 health plan sa Colorado

Tingnan ang Lahat ng Resulta

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H0624-001

Dual Special Needs Program (DSNP)

H0624-001

Buwanang Premium: $0.00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H0624-001


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Adams, Arapahoe, Boulder, Broomfield, Denver, Douglas, El Paso, Fremont, Jefferson, Larimer, Pueblo, and Weld.

Mga Pakinabang at Feature

  • Health Products Card

    Up to $680 loaded onto your card to buy health products you may need.

  • Coverage para sa Ngipin

    $1,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

  • Benepisyo sa Kalakasan ng Katawan

    Unlimited access to thousands of fitness locations across the country at no extra cost.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software