Health Plans for Colorado

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Iniaalok namin ang 3 na plano sa kalusugan sa Colorado

I-filter ayon sa Taon ng Plano

Tinitingnan ang Lahat ng Resulta

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H0624-001

H0624-001

Buwanang Premium: $0.00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H0624-001


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Adams, Arapahoe, Boulder, Broomfield, Denver, Douglas, El Paso, Fremont, Jefferson, Larimer, Pueblo, and Weld.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health Products Card

  Up to $680 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $1,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Benepisyo sa Kalakasan ng Katawan

  Unlimited access to thousands of fitness locations across the country at no extra cost.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H0624-001-000

H0624-001-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Adams, Arapahoe, Boulder, Broomfield, Denver, Douglas, El Paso, Fremont, Jefferson, Larimer, Pueblo, Teller, and Weld.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Health Products Card™

  Up to $680 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Benepisyo sa Kalakasan ng Katawan

  Unlimited access to thousands of fitness locations across the country for $0.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Rocky Mountain Health Plans DualCare Plus (HMO D-SNP) H2582-002-000

H2582-002-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang sa $200 na kredito para umorder mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugan na maaaring kailangan mo.

 • Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

  A fitness program for body and mind with access to participating gym and fitness centers for $0.

 • Routine Hearing Coverage

  Annual routine exam and $2000 credit every 2 years for hearing aids.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, Monday - Sunday, Oct. 1 - Mar. 31 and 8 a.m. - 8 p.m. local time, Monday - Friday, Apr. 1 - Sept. 30 1-844-812-5967  TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software