Health Plans for California

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Iniaalok namin ang 3 na plano sa kalusugan sa California

Tinitingnan ang Lahat ng Resulta

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H1375-001-000

H1375-001-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $200 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Pandaigdigang Saklaw Pang-emergency

  Coverage for emergency and urgent care needs worldwide with $0 copay.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H1375-002-000

H1375-002-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $800 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Routine Vision Coverage

  Annual routine exam and $300 credit every 2 years for routine eyewear.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan of California Medi-Cal


UnitedHealthcare Community Plan of California provides Medi-Cal coverage to children, pregnant women, families, adults and seniors who meet income requirements. We also offer support to adults with special health care needs.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pagpili ng Doktor

  Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Mga Advocate na Miyembro

  Local assistance to help with your plan.

 • NurseLine℠

  Speak with a registered nurse 24/7.

May mga tanong?    7 a.m. to 7 p.m., local time Monday - Friday  1-866-270-5785     TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software