Long Term Care Frequently Asked Questions

Ano ang Medicaid?

Ang Medicaid ay isang programa para sa mga taong mayroong mababang kita na natutugunan ang ilang kinakailangan sa pagiging karapat-dapat at maaaring magkakaiba ang mga programa mula sa bawat estado. Ang Medicare ay isang federal na programa ng segurong pangkalusugan para sa mga taong mayroong edad na 65 o mas matanda, mga taong mayroong kapansanan, o iyong mga taong mayroong sakit sa bato sa panghuling antas. Ang pagiging karapat-dapat sa Medicare ay hindi batay sa kita, at ang pangunahing saklaw ay pareho sa bawat estado.


To find out if you're eligible for Medicaid in Arizona, visit the Web site of the Arizona Health Care Cost Containment System and click on Eligibility Income Requirements.


You may enroll online, by mail or in person. For more information on how to apply, visit www.azahcccs.gov/applicants/application/AcuteCare.aspx.

UnitedHealthcare Community Plan provides a state-specific health plan for certain Medicaid recipients who live in the state of Arizona called UnitedHealthcare Community Plan. UnitedHealthcare Community Plan is a long-term-care health plan for physically disabled adults and children.

In order to be a member of UnitedHealthcare Community Plan, you must be enrolled in the Arizona Long Term Care System (ALTCS), which is part of the Arizona Health Care Cost Containment System (AHCCCS). See the Fact Sheet for Families for eligibility requirements for all AHCCCS members and applicants claiming U.S. citizenship. Visit AHCCCS for information on documenting U.S. citizenship.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software