Long Term Care

Medicaid

Our Long Term Care Plan is people of all ages who have a long-term disability due to age, illness or injury. Our goal is to offer services in a community setting instead of nursing home placement when possible. You get member empowerment services to help with daily activities that only UnitedHealthcare Community Plan offers. You qualify based on income and health needs. View the benefits below to see all that it offers.

Apache, Coconino, Gila, Maricopa, Mohave, Navajo, Pinal, and Yavapai.

Nurseline: When you have questions about your health, you can call a trained nurse 24/7 at 1-877-440-0255.

Behavioral Health Crisis Hotlines by County:
Maricopa County: 602-222-9444 or 1-800-631-1314
Cochise, Graham, Greenlee, La Paz, Pima, Pinal, Santa Cruz and Yuma Counties: 1-866-495-6735
Apache, Coconino, Gila, Mohave, Navajo and Yavapai Counties: 1-877-756-4090
Gila River and Ak-Chin Indian Communities: 1-800-259-3449

Mga Pakinabang at Feature

Pangangalaga Habang Walang Sakit at Kapag May Sakit

Get the care you need to be at your best — or to get better if you are injured or sick. That includes:

 • Choice of Doctor. Find a doctor you trust in our network. 
 • Medicines. Fill your prescriptions at local network pharmacies. 
 • Transportation. We pay for rides to and from medical visits or the pharmacy.
 • Case Manager. Someone to help set up and schedule your care,
 • NurseLine℠. Speak with a registered nurse 24/7.

Kung mayroon kang hika, diabetes o isa pang pangmatagalang kundisyon, maaasahan mo kami. Tinitiyak ng aming plano na nakukuha mo ang pangangalaga, suporta at mga serbisyong kailangan mo. Kabilang sa mga benepisyo ang:

 • Mental Health. Counseling and other treatments are covered.
 • Case Management. Our case managers work directly with you and your family to coordinate and personalize the services you need. 
 • Asthma and COPD Support. Individual care to help you control asthma or COPD.

If you are recovering from a serious illness or surgery, you’ll need extra support. Our plan includes the care and equipment needed to recover safely at home. Kabilang sa mga benepisyo ang:

 • Personal Care. Services to aid healing after illness or injury.
 • Home Meal Delivery. If you can’t safely make meals, we’ll provide them.
 • Equipment and Supplies. In-home medical and safety equipment are covered.
 • Nurse Visits. Care after surgery or illness to recover at home.
 • Respite Care. In-home help to give your caregiver a rest. 

Kung minsan, maaaring kailanganin mo ng kaunting karagdagang tulong sa paggamit ng iyong planong pangkalusugan. Para sa mga pagkakataong iyon, maaari kang umasa sa:

 • Transportation. We pay for rides to and from medical visits or the pharmacy.
 • NurseLine℠. Speak with a registered nurse 24/7.
 • Interpreters. An interpreter can go with you to medical visits.
 • Language Help. Translated medical materials are available at no cost. 
 • Social Services. We’ll help connect you to community services.
 • Member Services. Your benefit questions are Monday - Friday (8 a.m. - 5 p.m. Local time).

Asthma and COPD Support

Individual care to help you control asthma or COPD symptoms.

If you have trouble managing asthma or COPD symptoms, a case manager can really help. You’ll get a customized treatment plan and medicine to: 

 • Manage flare-ups.
 • Reduce symptoms. 
 • Let you stay active.

Pamamahala ng Kaso

Do you or a loved one have a serious health problem? If so, our case managers are in your corner. They will:

 • Explain medical terms in plain language.
 • Coordinate your doctor appointments.

Your case manager will stay with you on your medical journey. He or she will:

 • Think beyond your medical needs.
 • Make sure you have support at home.

So you can focus on getting better.

Cell Phone

No Cost Smartphones and Service Plans

We want you to stay connected with easy and dependable access to health care services. If you qualify for the UnitedHealthcare MyHealthLine™ program, you can get a smartphone and a monthly service plan at no cost. (Or you can get a service plan for your current phone.)

Plus you get extras just for being a member of UnitedHealthcare Community Plan!

Pagpili ng Doktor

You get to choose a primary care physician (PCP) who is your main doctor. Gamitin ang tool na Maghanap ng Doktor para makita kung nasa aming network ang iyong doktor. 

Kung wala kang doktor o kung wala sa aming network ang iyong doktor, matutulungan ka naming maghanap ng bagong doktor na malapit sa iyo.  

Ang iyong PCP ay ang iyong pangunahing doktor para sa:

 • Pampigil na pangangalaga.
 • Panggagamot kung mayroon kang sakit o pinsala. 
 • Mga referral sa mga espesyalista para sa ilang partikular na kundisyon.

Pangangalaga sa Ngipin

Checkups and dental care are covered for members up to age 21.

Exams and cleanings every six months help teeth and gums stay strong and healthy. If there is a dental problem that needs to be fixed, that’s covered as well.

Mga Kagamitan at Supply

Ang iyong kalusugan at kaligtasan sa tahanan ay mahalaga.

Our plan covers medical equipment ordered by your doctor. Puwedeng kasama sa mga supply ang: 

 • Mga kama sa ospital.
 • Mga oxygen tank.
 • Mga walker o wheelchair.

Pangangalaga sa Pandinig

Trouble hearing can affect everyday life in many ways. Our plan includes services and support to help protect the hearing of members up to age 21.

Sinasaklaw namin ang: 

 • Mga eksaminasyon, therapy, at pagsusuri.
 • Mga hearing aid.

Home Meal Delivery

Proper nutrition is essential to good health. Yet you may not be able to safely fix meals for yourself at home. If that’s you, we can arrange for additional meal services. 

Pagkakaospital

Babayaran ng planong ito ang lahat ng gastusing nauugnay sa pananatili sa ospital. Sa paraang ito, makakapagpahinga ka at gagaling.

Sinasaklaw ng aming plano ang: 

 • Pangangalaga ng isang nurse.
 • Mga supply at kagamitan.
 • Panggagamot at mga therapy.
 • Mga diagnostic na pagsusuri at eksaminasyon.

At pagkalabas mo sa ospital, hindi ka mag-iisa. We make sure you get follow-up care, if needed, to continue healing at home.

Pangangalaga sa Tahanan

Support and personal care where you live, if needed.

Mga interpreter

Kailangan magkaunawaan kayo ng iyong doktor. Magiging mahirap ito kung hindi ka magaling magsalita ng Ingles. We can arrange for a medical interpreter to help with your appointment.

We also have people at member services who speak more than one language. Sa malamang, mayroon kaming taong nagsasalita ng wika mo.

Tulong sa Wika

You can get information translated into your preferred language. Magtanong lang. Ibibigay namin sa iyo ang serbisyong ito nang libre.

Mga Gamot

Our plan includes prescription drugs and refills.

Sinasaklaw din namin ang mga over-the-counter na gamot na may nakasulat na tagubilin mula sa iyong doktor. 

And we make getting your medicine easy. You can fill your prescriptions at:

 • Local network pharmacies.

Mga Serbisyo para sa Miyembro

Health insurance is complex. Now you have someone you can call. We can answer your questions simply and completely Monday - Friday from 8 a.m. to 5 p.m. local time.

We help you find:

 • Mga doktor.
 • Mga parmasya.
 • Mga ospital o iba pang mga pasilidad na pangkalusugan.
 • Mga lokal na mapagkukunan.

Kalusugan ng Pag-iisip

Ang kalusugan ng pag-iisip ay kasinghalaga ng kalusugan ng pangangatawan. Kaya naman sinasaklaw namin itong pareho.

Required care is 100% covered with no copay. Kasama rito ang:

 • Therapy para sa kalusugan ng pag-iisip na apektado ng pag-uugali.
 • Panggagamot sa pang-aabuso sa gamot.
 • Mga Gamot.

NurseLine℠

Dumarating ang mga medikal na tanong at sitwasyon sa mga hindi magandang pagkakataon. When you have questions about your health, you can call a trained nurse 24/7 at 1-877-440-0255.

Our NurseLine nurses will:  

 • Tutukuyin ang mga sintomas.
 • Gagabayan ka sa pangangalaga sa sarili.
 • Papayuhan ka tungkol sa pagkuha ng pangangalaga sa pagpapatingin sa isang doktor o sa isang center ng agarang pangangalaga.
 • Tutulungan kang malaman kung kailan dapat pumunta sa emergency room.

Personal na Pangangalaga

Your safety at home is our focus. That is why we conduct home visits for those needing extra help to stay at home.

During this visit we:

 • Understand your personal needs.
 • Provide minor home modifications, such as ramps and bathroom safety devices.
 • Set up emergency monitoring, if needed.
 • Arrange for personal care attendants.

Respite na Pangangalaga

Mayroon ka bang mga kapamilya o kaibigan na nag-aalaga sa iyo sa tahanan? Kung mayroon, hinihiling naming suportahan sila sa kanilang pagsusumikap. Kaya naman nagbibigay kami ng respite na pangangalaga upang makapagpahinga ang iyong mga caregiver. Ang respite na pangangalaga ay nag-aalok sa mga caregiver ng pansamantalang bakasyon malayo sa kanilang mga mahal sa buhay na may karamdaman o mga espesyal na pangangailangan sa pangangalaga.  

Mga Serbisyong Panlipunan

Sometimes a person’s health and safety requires help from community programs.

We help members connect to community services. Here they can get information about a variety of programs, like:  

 • Food and housing assistance.
 • Community child care.

They can help members get much needed relief in many ways. 

Transportasyon

Our plan provides trips to and from medical appointments. 

Pangangalaga sa Paningin

Our plan offers the exams and lenses that let you see life more clearly.

Members up to age 21 get:  

 • Regular exams.
 • Frames and lenses.

Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

Makakatulong sa iyo ang mga pagpapatingin habang walang sakit sa iyong doktor na manatiling malusog. Maaaring matukoy kaagad ang mga problema sa kalusugan sa mga pagpapatinging ito upang magamot ang mga ito. Kabilang sa mga serbisyong pang-iwas sa sakit ang: 

 • Checkups for adults.
 • Mga regular na iniksyon at pagsusuri.
 • Mga mammogram.

You will not have a copayment for preventive care.

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Tingnan ang Mga Available na Mapagkukunan
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software