KidsCare

Medicaid

Health insurance is a benefit every Arizona family should have – especially for children. Our Arizona KidsCare Children’s Health Insurance Program (CHIP) is for children under age 19 who are not eligible for other AHCCCS health insurance. You can choose your own doctor and get extra programs that only UnitedHealthcare Community Plan provides. View the benefits below to see all that it offers.

Mga Pakinabang at Feature

Pangangalaga Habang Walang Sakit at Kapag May Sakit

Get the care you need to stay healthy — or to get better if you are injured or sick. And pregnant moms get extra support to keep you and your baby healthy. That includes:

 • Choice of Doctor. Find a doctor you trust in our network. 
 • Medicines. Fill your prescriptions at local network pharmacies. 
 • Well Care. Preventive checkups, shots and needed lab tests.
 • Transportation. We pay for rides to and from medical visits or the pharmacy.
 • Behavioral Health. We are concerned about how you feel.

Wala nang mas mahalaga pa sa kalusugan at kapakanan mo at ng iyong sanggol. That’s why our plan benefits include: 

 • Choice of Doctor. Find a doctor you trust in our network. 
 • Prenatal Visits. Care for you before your baby is born.
 • Healthy First Steps®. Extra support to help you and your baby stay healthy.
 • Baby Blocks™. Earn rewards for keeping you and your baby healthy.

Kung mayroon kang hika, diabetes o isa pang pangmatagalang kundisyon, maaasahan mo kami. Our plan makes sure you get the care and services you need. Kabilang sa mga benepisyo ang:

 • Care Management. Personal support from an experienced professional as needed.
 • Asthma Support. Individual care to help you control asthma or COPD as needed.
 • Behavioral Health. Counseling, substance abuse counseling, and other treatments are covered.
 • Medication Management
 • Special Health Care Needs Care Coordination

We make the sight, smile and hearing of our members up to age 21 are at their best:

 • Vision. Eye exams, frames and lenses are covered.
 • Dental. We pay for cleanings, checkups and dental work.
 • Hearing. Tests, checkups and hearing aids are included.

Members recovering from a serious illness or surgery often need extra support. Our plan includes the care and equipment needed to recover safely at home. Kabilang sa mga benepisyo ang:

 • Equipment and Supplies. In-home medical and safety equipment are covered.
 • Personal Care. Services to aid healing after illness or injury.

Kung minsan, maaaring kailanganin mo ng kaunting karagdagang tulong sa paggamit ng iyong planong pangkalusugan. Para sa mga pagkakataong iyon, maaari kang umasa sa:

 • Transportation. Our plan provides trips to and from medical and behavioral health visits or the pharmacy.
 • Interpreters. An interpreter can go with you to medical and behavioral health visits.
 • Language Help. Translated materials are available at no cost.
 • Social Services. Sometimes a person's health and safety requires help from community programs. We help members connect to community services. Here they can get information about a variety of programs like:
  • Food and housing assistance.
  • Community child care.
 • They can help members get much needed relief in many ways.
 • Member Services. Our member services team can help answer questions. They are available Monday - Friday from 8a.m. - 5p.m.

Asthma Support

Individual care to help your child control asthma or COPD symptoms.

Does your child have trouble managing asthma symptoms? A nurse who specializes in breathing issues can really help. Benefits include a customized treatment plan and medicine to: 

 • Manage flare-ups.
 • Reduce symptoms. 
 • Help your stay active.

Care Management

Do you or a loved one have a serious health problem, a behavioral health issue, a substance abuse issue or a high-risk pregnancy? If so, our care managers are in your corner. They will:

 • Explain medical terms in plain language. 
 • Coordinate your doctor appointments.
 • Provide your care team with your medical records. 

Your care manager will stay with you on your medical journey. He or she will:

 • Think beyond your medical and behavioral health needs.
 • Make sure you have support at home.

So you can focus on getting better.

Pagpili ng Doktor

You get to choose your child's primary care physician (PCP) who is your child's main doctor. Use the Doctor Lookup tool to see if your doctor is in our network.

Kung wala kang doktor o kung wala sa aming network ang iyong doktor, matutulungan ka naming maghanap ng bagong doktor na malapit sa iyo.

Your PCP is your child's main doctor for:

 • Pampigil na pangangalaga.
 • Treatment if your child us sick or injured.
 • Mga referral sa mga espesyalista para sa ilang partikular na kundisyon.

Pagpili ng Birth Center

Mahalagang pumili ng ospital kung saan ka manganganak. That’s why you can pick from nearly 100 in-network hospitals across Arizona. 

Hinihikayat ka naming maglibot sa birthing center ng ospital. Nang sa gayon ay maging pamilyar ka rito. At mas mapapanatag ka kapag nanganak ka na.

Pangangalaga sa Ngipin

Checkups and dental care are covered for members up to age 21.

Exams and cleanings every six months help teeth and gums stay strong and healthy. If there is a dental problem that needs to be fixed, that’s covered as well.

Mga Kagamitan at Supply

Your child's health and safety at home are important.

Our plan covers medical equipment ordered by your doctor. This can include supplies like:

 • Mga kama sa ospital.
 • Oxygen tanks.
 • Mga walker o wheelchair.

Pangangalaga sa Pandinig

Trouble hearing can affect everyday life in many ways. Our plan includes services and support to help protect the hearing of members up to age 21.

Sinasaklaw namin ang:

 • Exams, therapy and tests.
 • Mga hearing aid.

Health First Steps

Maaari kang makatanggap ng tulong at pagpapayo mula sa iyong ina, mga tita, kapatid at kaibigang babae. Gayunpaman, magkakaiba ang bawat pagbubuntis. Susuportahan ka ng programang ito sa kabuuan ng iyong pagbubuntis.

Tutulungan ka naming: 

 • Find a doctor for you and your baby. 
 • Learn about nutrition, fitness and safety. 
 • Get supplies, including breast pumps for nursing moms.

Pagkakaospital

This plan pays for all hospital expenses related to a hospital stay.

Sinasaklaw ng aming plano ang:

 • Pangangalaga ng isang nurse.
 • Supplies and equipment
 • Treatments.
 • Mga diagnostic na pagsusuri at eksaminasyon.

And after leaving the hospital, we make sure each member gets follow-up care, if needed, to continue healing at home.

Interpreters

You and your child’s doctor need to understand each other. Not speaking English well makes this difficult. We can arrange for a medical interpreter to be at your child’s appointment. 

We also have people at member services who speak more than one language. Chances are, we have someone who speaks your language.

Tulong sa Wika

Makakakuha ka ng impormasyon sa wikang gusto mo. Magtanong lang. Then anything we write to you will only be in that language. Ibibigay namin sa iyo ang serbisyong ito nang libre.

Medicines

Our plan includes prescription drugs and refills.

Sinasaklaw din namin ang mga over-the-counter na gamot na may nakasulat na tagubilin mula sa iyong doktor.

And we make getting your child's medicine easy. You can fill prescriptions at:

 • Local network pharmacies.
 • Services that deliver right to your door.

Mga Serbisyo para sa Miyembro

Health insurance is complex. Maaari naming sagutin ang iyong mga tanong nang simple at kumpleto.

We help you find:

 • Mga doktor.
 • Mga parmasya.
 • Mga ospital o iba pang mga pasilidad na pangkalusugan.
 • Mga lokal na mapagkukunan.

Kalusugan ng Pag-iisip

We are concerned about how you feel. Behavioral health services can help you with personal problems that may affect you and/or your family. These problems may be stress, depression, anxiety or using drugs or alcohol.

AHCCCS Complete Care members assigned to UnitedHealthcare Community Plan will receive all of their health care from UnitedHealthcare Community Plan with the exception of the first 23 hours of crisis care. If you are experiencing a behavioral health crisis call one of the phone numbers below that matches the county you live in.

Crisis Hotlines by County:

Maricopa County: 602-222-9444 or 1-800-631-1314

Cochise, Graham, Greenlee, La Paz, Pima, Pinal, Santa Cruz and Yuma Counties: 1-866-495-6735

Apache, Coconino, Gila, Mohave, Navajo and Yavapai Counties: 1-877-756-4090

Gila River and Ak-Chin Indian Communities: 1-800-259-3449

You may self-refer to a behavioral health provider.

NurseLine℠

NurseLine at 1-877-440-0255 available 24 hours per day / 7 days a week.

Mga Pagpapatingin Habang Nagbubuntis

Ang pagbubuntis ay isang hindi kapani-paniwalang karanasan. It’s a journey you want to make with the help of friends, family and a pregnancy doctor, or OB-GYN.

All recommended prenatal clinical visits and tests are covered by our plan.

Sa mga pagpapatinging ito, ang klinika ay:

 • Make sure both you and your baby are healthy.
 • Ipapaliwanag kung ano ang dapat asahan sa bawat yugto ng iyong pagbubuntis.
 • Sasagutin ang iyong mga tanong.

Respite na Pangangalaga

Members accessing behavioral health services can receive up to 600 hours per benefit year (October 1st through September 30th).

Social Services

Sometimes a child's health and safety requires help from community programs. 

We help you connect to community services. Here they can get information about a variety of programs, like:  

 • Food and housing assistance.
 • Community child care.

They can help you get much needed relief in many ways.

Transportasyon

If you need a ride to an appointment, ask a friend, a family member or neighbor first. If you cannot get a ride UnitedHealthcare Community Plan will help you. AHCCCS Complete Care members may receive non-emergency transportation services through UnitedHealthcare Community Plan for a physical or behavioral health AHCCCS covered service.

Pangangalaga sa Paningin

This coverage includes:

 • Regular exams.
 • Frames and lenses.

This benefit is offered by Nationwide Vision.

Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

Makakatulong sa iyo ang mga pagpapatingin habang walang sakit sa iyong doktor na manatiling malusog. Maaaring matukoy kaagad ang mga problema sa kalusugan sa mga pagpapatinging ito upang magamot ang mga ito. Kabilang sa mga serbisyong pang-iwas sa sakit ang: 

 • Checkups for adults and children.
 • Well-baby care.
 • Care for women expecting a baby.
 • Routine shots and tests.
 • Mga mammogram.

You will not have a copayment for preventive care.

KidsCare Premiums

Once enrolled in the KidsCare program your child/children will have a monthly premium. It is important that you pay your monthly premium so your child/children do not lose their KidsCare health insurance coverage.

 

If you have any questions about premiums please call the AHCCCS Premium Billing Center:

Maricopa County: 602-417-4254

Statewide: 1-888-827-4420

 

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Tingnan ang Mga Available na Mapagkukunan
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software