Arizona Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Footer
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County
Ipagpatuloy ang Paghahanap sa Estado

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H0321-002

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$3,250 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $800 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Personal Emergency Response System Icon

Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-777-6689 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-877-614-0623 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-777-6689
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-877-614-0623 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Apache, Cochise, Coconino, Graham, Greenlee, La Paz, Maricopa, Mohave, Navajo, Pima, Pinal**, Santa Cruz, Yavapai and Yuma.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H0321-002

**This plan is available to Children’s Rehabilitative Services and Developmentally Disabled members only in Pinal County.

UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO SNP)
H0321-004

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$3,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $1,000 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Gym Membership Icon

Membership sa Gym

Access sa mga kalahok na fitness center nang walang karagdagang gastos.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-777-6689 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-877-614-0623 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-777-6689
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-877-614-0623 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Apache, Coconino, Maricopa, Mohave, Navajo, Pinal and Yavapai.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H0321-004

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5008-012

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$3,250 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $600 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.

Personal Emergency Response System Icon

Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-777-6689 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-877-614-0623 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-777-6689
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-877-614-0623 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Gila.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5008-012

KidsCare

Health insurance is a benefit every Arizona family should have – especially for children. Our Arizona KidsCare Children’s Health Insurance Program (CHIP) is for children under age 19 who are not eligible for other AHCCCS health insurance. You can choose your own doctor and get extra programs that only UnitedHealthcare Community Plan provides. Pindutin ang “View Plan” upang makita ang mga inaalok ng aming plano.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Medicines Icon

Medicines

Fill your prescriptions at local network pharmacies.

Dental Care Icon

Pangangalaga sa Ngipin

We pay for cleanings, checkups and dental work.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-348-4058 / TTY: 711

8 a.m. – 5 p.m.
Monday through Friday.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-348-4058
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Apache, Cochise, Coconino, Graham, Greenlee, La Paz, Maricopa, Mohave, Navajo, Pima, Santa Cruz, Yavapai and Yuma.

Children's Rehabilitative Services (CRS) Program

The Arizona Children’s Rehabilitative Services (CRS) Program provides medical treatment, rehabilitation and related support services to AHCCCS members who meet the eligibility criteria to be enrolled in CRS. Pindutin ang “View Plan” upang makita ang mga inaalok ng aming plano.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or find a new one.

Care Management Icon

Care Management

Do you or a loved one have a serious health problem? If so, our care managers are in your corner.

Medicines Icon

Medicines

Fill prescriptions at local network pharmacies.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-348-4058 / TTY: 711

8 a.m. – 5 p.m.
Monday through Friday.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-348-4058
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Available ang planong ito sa buong estado.

Developmentally Disabled Program

Our Arizona Developmentally Disabled (DD) Program addresses the specific needs of children and adults with conditions such as autism, cerebral palsy or other cognitive disabilities. Members can choose their own doctor. And they get many services to help the family manage their care. Pindutin ang “View Plan” upang makita ang mga inaalok ng aming plano.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Medicines Icon

Medicines

Fill prescriptions at local network pharmacies.

Care Management Icon

Care Management

Do you or a loved one have a serious health problem? If so, our care managers are in your corner.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-348-4058 / TTY: 711

8 a.m. – 5 p.m.
Monday through Friday.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-348-4058
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Available ang planong ito sa buong estado.

Long Term Care

Our Arizona Long-Term Care program is for people of all ages who have a long-term disability due to age, illness or injury. 

You can choose your own doctor. And you get member empowerment services to help with daily activities that  only UnitedHealthcare Community Plan offers. Choose “View Plan” to see what our plan offers you. 

 

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

In-Home Care Icon

In-Home Care

Support and personal care where you live, if needed.

Case Management Icon

Pamamahala sa sitwasyon

Our case managers work directly with you and your family to coordinate and personalize the services you need.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-293-3740 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 5 p.m.
Local time

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-293-3740
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Apache, Coconino, Gila, Maricopa, Mohave, Navajo, Pinal and Yavapai.

AHCCCS/Medicaid

Our Arizona AHCCCS/Medicaid Plan is for children under age 19, pregnant women, people with disabilities, and those who can’t afford to buy insurance on their own. You can choose your own doctor and you get extra programs that only UnitedHealthcare Community Plan provides. Choose “View Plan” to see what our plan offers you.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Medicines Icon

Medicines

Fill your prescriptions at local network pharmacies.

Prenatal Visits Icon

Mga Pagpapatingin Habang Nagbubuntis

Extra care, services and support for both you and your baby.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-348-4058 / TTY: 711

8 a.m. – 5 p.m.
Monday through Friday.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-348-4058
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Apache, Cochise, Coconino, Graham, Greenlee, La Paz, Maricopa, Mohave, Navajo, Pima, Santa Cruz, Yavapai and Yuma.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software