Tungkol sa Amin

Sa  UnitedHealthcare  Community Plan, inaasahan naming makakatulong kami sa inyong makakuha ng segurong pangkalusugan na maaaring kailangan ninyo.

Isa kami sa pinakamalaking provider ng saklaw ng Medicaid sa ngalan ng mga estado sa buong bansa.*

Nag-aalok kami ng malawak na hanay ng mga plano na idinisenyo para sa:

  • Mga buntis na ina at sa kanilang mga sanggol.
  • Mga bata hanggang sa edad na 19.
  • Mga nasa hustong gulang at mga pamilya sa panahon ng pinansyal na kahirapan.
  • Mga taong namumuhay nang may mga kapansanan o iba pang seryosong mga kondisyon sa kalusugan.
  • Mga tao na nangangailangan ng tulong para mamuhay mag-isa.
  • Matatandang kwalipikado para sa parehong Medicare at Medicaid.

Sumali sa Komunidad ngayon.

Maghanap dito para makakita ng plano sa kalusugan na naaangkop sa iyong mga pangangailangan, makakuha ng mas maraming detalye ng pakinabang at malaman kung paano magpatala.

Sa pagpili sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare, sasali ka sa isang lumalaking Komunidad. Sa katunayan, bahagi kami ng UnitedHealthcare, isang kumpanya ng segurong pangkalusugan na naglilingkod sa higit 50 milyon na Amerikano. Ikinalulugod naming mag-alok ng napakaraming magagandang plano. Umaasa kami na matutulungan ka naming pumili ng planong pinakaangkop sa iyo.

Miyembro na?

Kung mayroon ka nang seguro sa UnitedHealthcare, pumunta sa lugar ng site Para sa Mga Miyembro para makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa iyong plano.

* Batay sa pambansang market share mula noong 2019

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software