Wisconsin Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Navigation sa Site Footer
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO SNP)
H5253-024

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot. Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $620 sa mga credit upang bumili ng mga bagay na maaaring kailangan niyo.

Vision Coverage Icon

Vision Coverage

Bi-annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-780-7862 / TTY: 711

7 a.m. – 7 p.m. local time,
Monday - Friday

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-877-702-5110 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-780-7862
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-877-702-5110 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Brown, Calumet, Green Lake, Kewaunee, La Crosse, Milwaukee, Monroe, Oconto, Outagamie, Ozaukee, Racine, Shawano, Sheboygan, Trempealeau, Vernon, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara and Winnebago.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5253-024

2017 UnitedHealthcare Dual Complete™ LP1 (HMO SNP)
H3794-002

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot. Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Health Products Catalog Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $680 sa mga credit upang bumili ng mga bagay na maaaring kailangan niyo.

Vision Coverage Icon

Vision Coverage

Bi-annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-780-7862 / TTY: 711

7 a.m. – 7 p.m. local time,
Monday - Friday

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-393-0993 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-780-7862
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-393-0993 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Brown, Calumet, Fond Du Lac, Green Lake, Jefferson, Kenosha, Kewaunee, Manitowoc, Marinette, Marquette, Milwaukee, Monroe, Oconto, Outagamie, Ozaukee, Portage, Racine, Shawano, Sheboygan, Trempealeau, Vernon, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara and Winnebago.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H3794-002

Medicaid SSI

Our Medicaid SSI plan is for Wisconsin residents who receive Supplemental Security Income (SSI). The program offers extra support to adults with special health care needs or a disability. You can choose your own doctor. There are no copays.

Pindutin ang “View Plan” upang makita ang mga inaalok ng aming plano.

Higit Pa
Choice of Doctor  Icon

Pagpili ng Doktor

Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Care Manager Icon

Tagapamahala ng Pangangalaga

Someone to coordinate the services and care you need for your health.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Speak with a registered nurse 24/7.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-504-9660 / TTY: 711

7 a.m. hanggang 7 p.m., lokal na oras
Monday - Friday

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-504-9660
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Adams, Ashland, Barron, Bayfield, Brown, Burnett, Calumet, Chippewa, Columbia, Crawford, Dane, Dodge, Door, Douglas, Eau Claire, Florence, Fond Du Lac, Forest, Green, Green Lake, Jefferson, Kenosha, Kewaunee, La Crosse, Langlade, Lincoln, Manitowoc, Marathon, Marinette, Marquette, Menominee, Milwaukee, Monroe, Oconto, Oneida, Outagamie, Ozaukee, Pierce, Polk, Portage, Price, Racine, Rock, Sauk, Sawyer, Shawano, Sheboygan, St. Croix, Taylor, Trempealeau, Vernon, Vilas, Walworth, Washburn, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, Winnebago and Wood.

BadgerCare Plus

Our BadgerCare Plus plan is for pregnant women, children to age 19 and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor.

Pindutin ang “View Plan” upang makita ang mga inaalok ng aming plano.

Higit Pa
Choice of Doctor  Icon

Pagpili ng Doktor

Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Member Advocates Icon

Member Advocates

Local assistance to help with your plan.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Speak with a registered nurse 24/7.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-504-9660 / TTY: 711

7 a.m. hanggang 7 p.m., lokal na oras
Monday - Friday

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-504-9660
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Adams, Ashland, Barron, Bayfield, Brown, Burnett, Calumet, Chippewa, Columbia, Crawford, Dane, Dodge, Door, Douglas, Eau Claire, Florence, Fond Du Lac, Forest, Green, Green Lake, Jefferson, Kenosha, Kewaunee, La Crosse, Langlade, Lincoln, Manitowoc, Marathon, Marinette, Marquette, Menominee, Milwaukee, Monroe, Oconto, Oneida, Outagamie, Ozaukee, Pierce, Polk, Portage, Price, Racine, Rock, Sauk, Sawyer, Shawano, Sheboygan, St. Croix, Taylor, Trempealeau, Vernon, Vilas, Walworth, Washburn, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, Winnebago and Wood.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software