Washington Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Navigation sa Site Footer
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5008-002

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot. Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $560 sa mga credit upang ipambili ng mga bagay na maaaring kailanganin ninyo.

Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,250 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Gym Membership Icon

Membership sa Gym

At no additional cost to you.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-553-6905 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-877-702-5110 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-553-6905
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-877-702-5110 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Clark, Cowlitz, King, Pierce, Snohomish, Spokane, Thurston and Whatcom.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5008-002

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare

Our plan offers a range of benefits. View the benefits below to see all that it offers. It's for people who meet income requirements and are eligible for Washington Apple Health (Medicaid), including pregnant women, children and young adults to age 21, families and adults.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Medicines Icon

Medicines

There are no copays for covered drugs.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Makipag-usap sa isang rehistradong nurse anumang oras.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-542-8997 / TTY: 711

Lunes hanggang Biyernes
8 am to 5 pm PT

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-542-8997
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Adams, Asotin, Benton, Chelan, Clallam, Columbia, Cowlitz, Douglas, Ferry, Franklin, Garfield, Grant, Grays Harbor, Island, Jefferson, King, Kitsap, Kittitas, Klickitat, Lewis, Lincoln, Mason, Okanogan, Pacific, Pend Oreille, Pierce, San Juan, Skagit, Skamania, Snohomish, Spokane, Stevens, Thurston, Wahkiakum, Walla Walla, Whatcom, Whitman and Yakima.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software