Tennessee Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Navigation sa Site Footer
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H0251-002

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot. Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $700 sa mga credit upang ipambili ng mga bagay na maaaring kailanganin ninyo.

Transportation Assistance Icon

Tulong sa Transportasyon

Up to 36 one-way rides every year.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-477-6396 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-690-1606 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-477-6396
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-690-1606 / TTY: 711


Available ang mga planong ito sa mga sumusunod na county: Available sa buong estado ang planong ito.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H0251-002

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare

Our TennCare Medicaid plan is for pregnant women, children, adults and people who are elderly or have a disability and who meet income requirements. This plan covers well and sick care plus extra support for those who need it. Choose “View Plan” to see what our plan offers you.

Higit Pa
Primary Care Provider Icon

Primary Care Provider

Have one main person to go to for care. Use “Doctor Lookup” to find a doctor.

Transportation Icon

Transportasyon

We pay for rides to and from medical visits.

Prenatal Visits Icon

Mga Pagpapatingin Habang Nagbubuntis

Pregnant mothers get care and support to keep you and your baby healthy. 

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-690-1606 / TTY: 711

24 hours a day.
7 days a week.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-690-1606
TTY: 711

Available ang mga planong ito sa mga sumusunod na county: Available sa buong estado ang planong ito.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software