Nilalaman ng Pahina Navigation sa Site Footer
UnitedHealthcare Community Plan
UnitedHealthcare Community Plan

Pinili mo ang:

Ilagay ang zip code upang maghanap ng mga plano.

Ipakita lang sa akin ang lahat ng plano sa
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H3113-009

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot. Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $760 na mga credit upang mabili ang mga bagay na maaaring kailanganin mo.

Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Vision Coverage  Icon

Vision Coverage

Annual exam and $150 credit every 2 years for eyewear.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-790-9381 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 days a week.

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-290-4009 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-790-9381
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-290-4009 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Allegheny, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bucks, Butler, Chester, Crawford, Erie, Fayette, Greene, Lancaster, Lawrence, Lehigh, Northampton, Philadelphia, Somerset, Washington, Westmoreland and York.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H3113-009

UnitedHealthcare Dual Complete™ ONE (HMO SNP)
H3113-012

This plan is designed for those enrolled in a long-term care Medicaid plan. It gives you a choice of doctors and hospitals. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot. 

Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Health Products Catalog Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $800 sa mga credit upang bumili ng mga bagay na maaaring kailangan niyo.

Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Vision Coverage Icon

Vision Coverage

Annual exam and $150 credit every 2 years for eyewear.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-212-2795 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-290-4009 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-212-2795
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-290-4009 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Allegheny, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bucks, Butler, Chester, Crawford, Erie, Fayette, Greene, Lancaster, Lawrence, Lehigh, Northampton, Philadelphia, Somerset, Washington, Westmoreland and York.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H3113-012

UnitedHealthcare Community Plan for Families

UnitedHealthcare Community Plan offers coverage to beneficiaries of Pennsylvania's Medical Assistance (Medicaid) program.

Medical Assistance recipients can call Pennsylvania Enrollment Services toll free at 1-800-440-3989 (TTY 1-800-618-4225) Monday – Friday 8 a.m. to 6 p.m. and Saturday 8 a.m. to 12 p.m. in finding other options. This will NOT affect any of our CHIP or Medicare members.

Higit Pa

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-414-9025 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-414-9025
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Adams, Allegheny, Armstrong, Beaver, Berks, Blair, Bucks, Butler, Cambria, Chester, Cumberland, Dauphin, Delaware, Fayette, Franklin, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Somerset, Washington, Westmoreland and York.

UnitedHealthcare Community Plan for Kids

CHIP, brought to you by UnitedHealthcare Community Plan, is short for the Children's Health Insurance Program. The CHIP program provides health insurance to uninsured children and teens.

Higit Pa

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-414-9025 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-414-9025
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Adams, Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Carbon, Chester, Clarion, Columbia, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Mercer, Monroe, Montgomery, Montour, Northampton, Perry, Philadelphia, Pike, Schuylkill, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming and York.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software