New Mexico Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Navigation sa Site Footer
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS SNP)
H5008-009

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot. Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $760 sa mga credit upang bumili ng mga bagay na maaaring kailangan niyo.

Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Vision Coverage  Icon

Vision Coverage

Annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-263-1853 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-393-0208 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-263-1853
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-393-0208 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Cibola, Otero, Rio Arriba, Roosevelt, San Miguel and Socorro.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5008-009

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® (Lokal na PPO SNP)
H2228-046

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot. Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $700 sa mga credit upang ipambili ng mga bagay na maaaring kailanganin ninyo.

Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Vision Coverage  Icon

Vision Coverage

Annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-790-9414 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-393-0208 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-790-9414
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-393-0208 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Bernalillo, Sandoval, Santa Fe and Valencia.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H2228-046

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® (Lokal na PPO SNP)
H2228-042

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot. Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $600 sa mga credit upang ipambili ng mga bagay na maaaring kailanganin ninyo.

Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Vision Coverage  Icon

Vision Coverage

Annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-790-9414 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lokal na oras, 7 araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-393-0208 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-790-9414
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-393-0208 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Dona Ana, Grant, Hidalgo, Luna and Sierra.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H2228-042

Centennial Care - UnitedHealthcare Community Plan

Our New Mexico Centennial Care Plan is for pregnant women, children, families and adults. For those who have special or long-term health care needs, our plan also includes extra services and support. Members can choose their own doctor. They also get extra benefits that other Centennial Care plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our plan offers.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Home and Community Care Icon

Home and Community Care

Services you need to remain safely at home in your community.

Transportation Icon

Transportasyon

Rides or mileage reimbursement for medical and pharmacy visits.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-236-0826 / TTY: 711

Monday – Friday 8 a.m. to 5 p.m. MST

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-236-0826
TTY: 711

This plan is available: This plan is available statewide.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software