New Jersey Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Navigation sa Site Footer

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO SNP)
H3113-005

Hahayaan ka ng planong ito na pumili ng mga doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot. 

Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Health Products Debit Card Icon

Health Products Debit Card

Hanggang $564 sa mga credit upang bumili ng mga bagay na maaaring kailangan niyo.

Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang sa $700 sa mga credit upang bilhin ang mga bagay na maaaring kailanganin mo.

Personal Emergency Response System Icon

Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

No additonal cost for monthly monitoring.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-834-3721 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-514-4911 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-834-3721
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-514-4911 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Atlantic, Bergen, Burlington, Camden, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Monmouth, Morris, Ocean, Passaic, Somerset and Union.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H3113-005

NJ FamilyCare

Our NJ FamilyCare plan is for children, parent or caretaker relatives, and adults without dependent children. It's also for people who need extra support and care to live safely at home. You can choose your own doctor. Choose "View Plan" to see what our plan offers.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Vision Care Icon

Pangangalaga sa Paningin

Eye exams and help paying for eyeglasses and contact lenses.

Dental Care Icon

Pangangalaga sa Ngipin

We pay for cleanings, check-ups and dental work.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-941-4647 / TTY: 711

8:00 a.m. - 6:00 p.m. EST
Monday - Friday.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-941-4647
TTY: 711

Available ang mga planong ito sa mga sumusunod na county: Available sa buong estado ang planong ito.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software