Mississippi Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Navigation sa Site Footer

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5008-011

Hahayaan ka ng planong ito na pumili ng mga doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $460 sa mga credit upang bumili ng mga bagay na maaaring kailangan niyo.

Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Vision Coverage Icon

Vision Coverage

Annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-461-7708 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-263-1164 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-461-7708
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-263-1164 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Desoto and Hinds.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5008-011

MississippiCAN

You deserve nothing less than top-quality health care. Members of the Mississippi Coordinated Access Network (MississippiCAN) receive great Medicaid benefits and additional services through the UnitedHealthcare Community Plan, including unlimited visits to your Primary Care Provider and Specialists. There is NO COPAY for any service covered by UnitedHealthcare Community Plan. We look forward to helping you get the health care you deserve and need.

 

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

Medicines Icon

Medicines

Get up to five prescriptions filled each month.

Transportation Icon

Transportasyon

We pay for rides to and from medical visits.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-743-8731 / TTY: 711

Monday, Tuesday, Thursday, Friday:
8 a.m. – 5 p.m.
Wednesday 8 a.m. – 8 p.m.
First Saturday of each month:
8 a.m. – 5 p.m.
First Sunday of each month:
8 a.m. – 5 p.m.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-743-8731
TTY: 711

Available ang mga planong ito sa mga sumusunod na county: Available sa buong estado ang planong ito.

MS CHIP

Our MS Children's Health Insurance Program (CHIP) is for children up to age 19. You can choose your child’s doctor. And your kids get extras that other plans don’t offer.

Choose "View Plan" to see what our plan offers your family.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

Well Visits Icon

Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

All preventive checkups, shots, eye and hearing exams are covered.

Dental Care Icon

Pangangalaga sa Ngipin

We pay for cleanings, checkups and dental work

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-992-9940 / TTY: 711

Monday, Tuesday, Thursday, Friday:
8 a.m. – 5 p.m.
Wednesday: 8 a.m. – 8 p.m.
First Saturday of each month:
8 a.m. – 5 p.m.
First Sunday of each month:
8 a.m. – 5 p.m.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-992-9940
TTY: 711

Available ang mga planong ito sa mga sumusunod na county: Available sa buong estado ang planong ito.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software