Nilalaman ng Pahina Navigation sa Site Footer
UnitedHealthcare Community Plan
UnitedHealthcare Community Plan

Pinili mo ang:

Ilagay ang zip code upang maghanap ng mga plano.

Ipakita lang sa akin ang lahat ng plano sa
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County

UnitedHealthcare® Senior Care Options (HMO SNP)

Hahayaan ka ng planong ito na pumili ng mga doktor at ospital. The program is for individuals 65+ enrolled in MassHealth Standard.

Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Prescription Drugs Icon

Mga Inireresetang Gamot

$0 copay for all prescribed medications. 

Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$0 copay for dental checkups & cleanings, implants, extractions, dentures, and crowns.

Health Products Catalog Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Up to $320 in annual credits to buy health-related items you may need.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-611-4112 / TTY: 711

8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. lokal na oras,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-888-867-5511 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-611-4112
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-888-867-5511 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Bristol, Essex, Hampden, Middlesex, Norfolk, Plymouth, Suffolk and Worcester.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H2226-001

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software