Louisiana Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Navigation sa Site Footer

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5008-010

Hahayaan ka ng planong ito na pumili ng mga doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang sa $680 sa mga credit upang bilhin ang mga bagay na maaaring kailanganin mo.

Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Vision Coverage Icon

Vision Coverage

Annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-658-5499 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-263-0627 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-658-5499
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-263-0627 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Jefferson, Lafourche, Orleans, St. Bernard and St. Charles.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5008-010

Healthy Louisiana Plan

Our Healthy Louisiana plan is for pregnant women, children, families and adults. Members can choose their own doctor. And they also get extras. Choose "View Plan" to see what our plan offers.
 

 

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Unlimited Doctor Visits Icon

Unlimited Doctor Visits

Children and adults* can see the doctor as often as needed, no copayment required.
* Unlimited doctor visits for adults is an added benefit offered by UnitedHealthcare Community Plan. 

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Speak with a registered nurse 24/7.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-675-1607 / TTY: 711

Monday – Friday 7 a.m. – 7 p.m.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-675-1607
TTY: 711

This plan is available: This plan is available statewide.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software