Shortcut na Pag-navigate: wakasan ang skip-nav
UnitedHealthcare Community Plan
UnitedHealthcare Community Plan

Pinili mo ang:

Ilagay ang zip code upang maghanap ng mga plano.

Ipakita lang sa akin ang lahat ng plano sa

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS SNP)
H5322-029

Hahayaan ka ng planong ito na pumili ng mga doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $720 sa mga credit upang bumili ng mga bagay na maaaring kailangan niyo.

Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2,000 credit every 2 years for hearing devices.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-544-6114 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. Lunes – Biyernes

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-262-9947 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-544-6114
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-262-9947 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Johnson, Sedgwick and Wyandotte.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5322-029

UnitedHealthcare Community Plan - KanCare


KanCare-logo

Our KanCare plan is for children, pregnant women, families and adults. This plan also covers adults and children who have a disability, long-term illness or special health care needs. You can choose your own doctor. And you get many extras that other plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our KanCare Medicaid plan offers you.

 

Higit Pa
Choice of Doctors Icon

Choice of Doctors

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Well Visits Icon

Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

Dental Care Icon

Pangangalaga sa Ngipin

Cleanings, checkups and x-rays are covered.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-542-9238 / TTY: 711

8:00 a.m. hanggang 6:00 p.m.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-542-9238
TTY: 711

This plan is available: This plan is available statewide.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software