UnitedHealthcare Community Plan
You appear to be browsing this site using Internet Explorer 6. This browser is now out of date. For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to Firefox, Safari or Internet Explorer 7 or 8.
Mangyaring piliin ang estado kung saan ka nagtatrabaho.

Aloha at welcome sa website ng Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare.

Dito, makikita mo ang impormasyon at mga link na kailangan mo upang maisagawa ang gagawin sa Planong Pangkomunidad ng UHC.  Pakipili ang paksa ng iyong interes, sa pamamagitan ng pagpili sa isa sa mga button sa pag-navigate sa kaliwang banda ng pahina, o pumili ng isa sa mga paksa o produkto sa ibaba upang tingnan ang mga detalye.

 

UnitedHealthcare Responds to Ebola Concerns (PDF 80.08 KB)

Contact Us - QUEST Integration (PDF 73.29 KB)

Pagiging Mapagkumpitensya ayon sa Kultura
Mga Pagbabago at Update sa Paghahatid ng Serbisyo

Ang anumang mga pagbabago o update sa paghahatid ng serbisyo ay ipaparating sa pamamagitan ng portal na ito sa ilalim ng Seksyon na "Mga Pagbabago at Update sa Paghahatid ng Serbisyo," Mga Newsletter o Bulletin ng Provider, Pagtuturo sa Provider at Mga Sesyon ng Pagsasanay at iba pang mga anyo ng pakikipag-ugnayan. 

Mga Medikal na Injectable

Ang mga gamot sa specialty na botika na saklaw sa Medikal na Pakinabang ay maaaring ibigay sa pamamagitan ng iba't ibang channel – home infusion provider, pasilidad ng outpatient, manggagamot o specialty na botika.

Para sa mga manggagamot na ayaw bumili at maningil ng gamot sa specialty na botika na saklaw sa Medikal na Pakinabang, maaari silang pumili na kumuha sa pamamagitan ng specialty na botika ng network:

Specialty na Botika ng Network

Numero ng Telepono

BioScrip (nag-aalok ng mga serbisyo sa pangangalaga)

• isa ring National Home Infusion Provider para sa mga gamot ng Medikal na Pakinabang

866-788-7710

Maaari ding magbigay ang mga sumusunod na specialty na botika ng mga partikular na kategorya ng mga gamot ng specialty na botika:

Specialty na Botika ng Network

Kategorya ng Gamot

Numero ng Telepono

Accredo (nag-aalok ng mga serbisyo sa pangangalaga)

Kakulangan sa Enzyme

Gaucher's Disease

Immune Globulin

Pulmonary Hypertension

888-296-4513

Mga Serbisyo sa Walgreens Infusion (nag-aalok ng mga serbisyo sa pangangalaga)

Cardiovascular/Hindi Maayos na Paggana ng Puso

Kakulangan sa Enzyme

Gaucher's Disease

Hemophilia

Immune Globulin

Makena

866-827-8203

Specialty na Botika ng CVS Caremark

Kakulangan sa Enzyme

Gaucher's Disease

Makena

Pulmonary Hypertension

800-237-2767

Nakasalalay ang saklaw ng hiniling na gamot sa mga pakinabang ng miyembro, at maaaring mag-iba-iba ang availability ng isang partikular na gamot mula sa isang specialty na botika ng network.

Maaaring ihatid ng Specialty na Botika ang gamot sa tanggapan ng practitioner ng pangangalagang pangkalusugan o sa ibang site (hal. bahay ng pasyente) kung hiniling, at direktang sisingilin ng Specialty na Botika ang planong pangkalusugan ng pasyente.

UnitedHealthcare Community Plan Medical Policies and Coverage Determination Guidelines (PDF 243.38 KB)

 

Integridad ng Mga Claim, Ulat, at Pagkakatawan sa Pamahalaan

UnitedHealth Group requires compliance with the requirements of federal and state laws that prohibit the submission of false claims in connection with federal health care programs, including Medicare and Medicaid. Click here (PDF 38.15 KB) to download our policy.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software