Georgia Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Navigation sa Site Footer
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP)
H2228-044

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot. Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $560 sa mga credit upang ipambili ng mga bagay na maaaring kailanganin ninyo.

Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Vision Coverage  Icon

Vision Coverage

Bi-annual exam and $150 credit every 2 years for eyewear.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-505-9107 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-877-702-5110 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-505-9107
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-877-702-5110 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo
This plan is available in the following counties: Baldwin, Bibb, Clayton, Cobb, Coweta, DeKalb, Fulton, Gwinnett and Laurens.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H2228-044

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS SNP)
H5322-030

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot. Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $660 na credit upang magamit na pambili ng mga bagay-bagay na maaaring kailanganin mo.

Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Vision Coverage  Icon

Vision Coverage

Bi-annual exam and $150 credit every 2 years for eyewear.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-495-4705 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-643-4845 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-495-4705
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-643-4845 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Chatham, Chattahoochee, Columbia, Hancock, Harris, Johnson, McDuffie, Meriwether, Muscogee, Richmond, Rockdale, Talbot, Taliaferro, Treutlen, Upson, Warren and Washington.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5322-030

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software