Florida Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Navigation sa Site Footer
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

2017 UnitedHealthcare Dual Complete®RP (Panrehiyong PPO SNP)
R7444-012

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot. Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,500 toward dental services.

Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $700 na credit upang magamit na pambili ng mga bagay-bagay na maaaring kailanganin mo.

Transportation Assistance Icon

Tulong sa Transportasyon

Up to 36 one-way rides every year.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-611-3989 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-818-4270 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-611-3989
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-818-4270 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo
Available ang mga planong ito sa mga sumusunod na county: Available sa buong estado ang planong ito.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. R7444-012

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO SNP)
H1045-039

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot. Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Up to $500 in credits to buy things you may need.

Transportation Assistance Icon

Tulong sa Transportasyon

Up to 36 one-way rides every year.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-611-3989 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-818-4270 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-611-3989
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-818-4270 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo
This plan is available in the following counties: Charlotte, Hernando, Hillsborough, Lee, Manatee, Pasco, Pinellas, Polk and Sarasota.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H1045-039

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO SNP)
H1045-040

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot. Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1500 toward dental services.

Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $520 sa mga credit upang ipambili ng mga bagay na maaaring kailanganin ninyo.

Transportation Assistance Icon

Tulong sa Transportasyon

Up to 36 one-way rides every year.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-611-3989 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-627-7806 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-611-3989
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-627-7806 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Brevard, Clay, Duval, Flagler, Indian River, Orange, Osceola, Seminole and St. Johns.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H1045-040

2017 UnitedHealthcare Dual Complete®RP ONE (Regional PPO SNP)
R7444-013

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.
Specific eligibility required for this plan.

Tingnan ang Pagiging Kwalipikado
Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,500 toward dental services.

Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $740 sa mga credit upang bumili ng mga bagay na maaaring kailangan niyo.

Transportation Assistance Icon

Tulong sa Transportasyon

Up to 36 one-way rides every year.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-263-1854 / TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-643-4845 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-263-1854
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-643-4845 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo
Available ang mga planong ito sa mga sumusunod na county: Available sa buong estado ang planong ito.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. R7444-013

Florida Healthy Kids

Our Florida Healthy Kids program is for children up to age 19. You can choose your child's doctor. And your kids get extras that other Florida Children's Health Insurance Program (CHIP) plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our plan offers your family.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

Well Visits Icon

Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

Preventive checkups, shots and eye exams.

Hospitalization Icon

Pagkakaospital

You pay nothing for your child’s hospital care.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-216-0015 / TTY: 711

8am - 7pm EST

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-216-0015
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, St. Johns and Volusia.

UnitedHealthcare Community Plan M*Plus (MMA)

Our M*Plus (MMA) plan is for pregnant women, children and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor, and you get extras that other Florida Medicaid plans don’t offer. Choose “View Plan” to see what our plan offers you.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one. 

Medicines Icon

Medicines

Fill your prescriptions at local pharmacies. 

Pregnancy Care Icon

Pangangalaga Habang Buntis

Pregnant mothers get extra care and support to keep you and your baby healthy.  

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-716-8787 / TTY: 711

24 hours a day.
7 days a week.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-716-8787
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Alachua, Baker, Bradford, Brevard, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hernando, Lafayette, Lake, Levy, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Orange, Osceola, Putnam, Seminole, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union and Volusia.

UnitedHealthcare Health & Home Connection

UnitedHealthcare Health & Home Connection is a coordinated care management program for community-based elderly who are at risk of nursing home placement.
Higit Pa

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-791-9233 / TTY: 711

Monday–Friday, 8:00 a.m. to 7:00 p.m.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-791-9233
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Alachua, Baker, Bay, Bradford, Brevard, Broward, Calhoun, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia, De Soto, Duval, Escambia, Flagler, Gadsden, Gilchrist, Glades, Gulf, Hamilton, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Holmes, Indian River, Jackson, Jefferson, Lafayette, Lake, Lee, Leon, Levy, Liberty, Madison, Manatee, Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Okaloosa, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Santa Rosa, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter, Suwannee, Taylor, Union, Volusia, Wakulla, Walton and Washington.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software