Delaware Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Page Content Footer

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County
Ipagpatuloy ang Paghahanap sa Estado

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H3113-011

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $520 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Vision Coverage Icon

Vision Coverage

Annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-461-7732 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-262-9919 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-461-7732
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-262-9919 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 New Castle.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H3113-011

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare

As of January 1st, 2018 UnitedHealthcare Community Plan will no longer provide Medicaid and Long Term Care coverage in Delaware.   For questions about 2018 services, call your new Health Plan Member Service’s phone number, it is on your ID card. If you have questions related to any services prior to January 1, 2018, please call United Healthcare Community Plan member services at 1-877-877-8159.  

Higit Pa

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-877-8159 / TTY: 711

8 am – 7 pm Monday – Friday

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-877-8159
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Available ang planong ito sa buong estado.

UnitedHealthcare Community Plan - Long Term Care

As of January 1st, 2018 UnitedHealthcare Community Plan will no longer provide Medicaid and Long Term Care coverage in Delaware.  For questions about 2018 services, call your new Health Plan Member Service’s phone number, it is on your ID card. If you have questions related to any services prior to January 1, 2018, please call United Healthcare Community Plan member services at 1-877-877-8159.  Higit Pa

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-877-8159 / TTY: 711

8 am – 7 pm Monday – Friday

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-877-8159
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Available ang planong ito sa buong estado.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software