Delaware Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Navigation sa Site Footer

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H3113-011

Hahayaan ka ng planong ito na pumili ng mga doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Vision Coverage Icon

Vision Coverage

Annual exam and $150 credit every 2 years for eyewear.

Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang sa $520 sa mga credit upang bilhin ang mga bagay na maaaring kailanganin mo.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-461-7732 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-262-9919 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-461-7732
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-262-9919 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo
This plan is available in the following counties: New Castle.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H3113-011

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare

Our Delaware Diamond State Health Plan is for pregnant women, children and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor and you get extra support. Choose "View Plan" to see what our plan offers you.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

In-Home Care Icon

In-Home Care

Support and personal care where you live, if needed.

Pharmacy Icon

Pharmacy

Over-the-counter medicines and prescription drugs are covered.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-877-8159 / TTY: 711

8 am – 7 pm Monday – Friday

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-877-8159
TTY: 711

This plan is available: This plan is available statewide.

UnitedHealthcare Community Plan - Long Term Care

Our Delaware Diamond State Health Plan Plus is for people who need long-term care and support. You can choose your own doctor. And you get services to help with daily activities. Choose "View Plan" to see what our plan offers you.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

In-Home Care Icon

In-Home Care

Support and personal care where you live, if needed.

Pharmacy Icon

Pharmacy

Over-the-counter medicines and prescription drugs are covered.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-542-9248 / TTY: 711

8 am – 7 pm Monday – Friday

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-542-9248
TTY: 711

This plan is available: This plan is available statewide.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software