Arkansas Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Navigation sa Site Footer
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County

2017 Care Improvement Plus Dual Advantage (Regional PPO SNP)

Isa itong plano ng Medicare Advantage para sa mga taong nasasaklawan ng Medicaid na karapat-dapat din para sa Medicare – karaniwang kilala bilang "dual eligible" (karapat-dapat para sa Medicaid at Medicare). Para ito sa mga taong nakatira sa isang pangkomunidad na kapaligiran, nakakatanggap ng pinansyal na tulong (tulad ng SSI) mula sa programa ng Medicaid ng kanilang Estado at mayroong Medicare. Kabilang sa planong ito ang lahat ng pakinabang sa Bahagi A (Ospital) at B (Doktor) at binabayarang inireresetang gamot sa Bahagi D ng Medicaid. Nagbibigay din ito ng mga pakinabang na hindi inaalok ng Original Medicare.
Higit Pa

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-204-1002 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-204-1002
TTY: 711

Available ang mga planong ito sa mga sumusunod na county: Available sa buong estado ang planong ito.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software